Zemkopības ministrija aicina piedalīties tiešsaistes seminārā par klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem auglīgās organiskajās augsnēs 1. jūlijā

Tiešsaistes semināra mērķis ir iesaistīt ieinteresētās mērķa grupas un veicināt diskusiju par klimata pārmaiņu mazināšanas pasākumu potenciālu Latvijā. Tāpēc aicinām seminārā piedalīties pārstāvjus no valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām, reģioniem, lauksaimniekus un mežsaimniekus pārstāvošajām nevalstiskajām organizācijām, dabas aizsardzības un zinātniskajām organizācijām u.c. Semināra laikā dalībnieki tiks iepazīstināti ar uzsākto starptautisko Eiropas Komisijas LIFE programmas projektu* un tā ietvaros paredzētajiem klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem, apsaimniekojot auglīgās organiskās augsnes. Projektā atlasītie pasākumi būs piemērojami lauksaimniekiem un mežsaimniekiem, lai saimniecību līmenī mazinātu SEG emisijas. Tomēr, pirms tie tiek iekļauti politikās un rīcības plānos, ir nepieciešama plašāka diskusija un viedokļu apmaiņa. Vairāk informācijas par semināru.

Semināra programma

Reģistrēties semināram