Ātrās saites

KONFERENCE "Latvijas zeme - ilgtermiņa attīstības perspektīvas"

4.jūnijā aizvadīta LOSP un laikraksta“Dienas Bizness” rīkotā tiešsaistes konference, kurā lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru pārstāvji diskutēja par klimata pārmaiņām,SEG emisiju pieaugumu, pieprasījumu pēc vidi saudzējošas ražošanas un arvien jauniem izaicinājumiem mūsu nozarēs. Dalībniekus uzrunāja Eiropas Lauksaimniecības komisārs J.Vojcehovskis, Latvijas zemkopības ministrs K.Gerhards. Diskusijās dalībnieku vidū bija LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs, LOSP ģenerāldirektors Guntis Vilnītis, LOSP valdes loceklis un direktors Jānis Irbe. Konferences laikā tika izstrādāta “Lauksaimnieku un mežsaimnieku deklarācija par KLP 2021-2027 finansējumu un nosacījumiem”. Tajā pausto nostāju darīs zināmu Eiropas Komisijai, Eiropas Parlamentam un dalībvalstīm.

Konferences ietvaros tika aktualizēti daudzi nozarei ļoti svarīgi jautājumi. Nozares pārstāvji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas ir sagatavojuši LAUKSAIMNIEKU UN MEŽSAIMNIEKU DEKLARĀCIJU par KLP 2021-2027 finansējumu un nosacījumiem. Lūdzu iepazīstieties ar to.

Konference norisinājās 4 daļās.

1. daļa Nozaru atbalsts un ilgtspējas politika

Diskusija par:

 • Daudzgadu budžeta plānošana ;
 • Tiešie atbalsta maksājumi;
 • Covid-19 radītās krīzes ietekme;
 • Nozares attīstības veicināšanas pasākumi

Diskusijas dalībnieki:

 • Roberts Zīle, Eiropas Parlamenta deputāts;
 • Kaspars Gerhards, LR zemkopības ministrs;
 • Guntis Vilnītis, Lauksaimniecības Organizāciju Sadarbības Padomes  ģenerāldirektors;
 • Reinis Bērziņš, attīstības finanšu institūcijas ALTUM valdes priekšsēdētājs.

PREZENTĀCIJA "Nozaru atbalsts un ilgspējas politika"

2.daļa Ekonomiski pamatotas un dabai draudzīgas ražošanas veicināšana

Diskusija un prezentācijas:

"Zemes Fonds un aizdevumi zemes iegādei – stratēģiski ALTUM risinājumi uzņēmējdarbības attīstībai laukos"
Jēkabs Krieviņš, attīstības finanšu institūcijas ALTUM  valdes loceklis

"Balanss starp ekonomiski pamatotu un videi draudzīgu saimniekošanu"
Maira Dzelzkalēja-Burmistre, biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja vietniece

"Sadarbības iespējas starp vietējiem ražotājiem efektīvākas saimniekošanas veicināšanai"
Jānis Šolks, Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības valdes priekšsēdētājs

Diskusija. Sabiedrības izpratne par efektīvas saimniekošanas  priekšnosacījumiem un pieejamu galaproduktu.

Diskusijas dalībnieki:

Indulis Jansons, valdes priekšsēdētājs, LPKS „VAKS”;

 •  Ingūna Gulbe, Agroresursu un bioekonomikas institūta vadošā pētniece;
 •  Maira Dzelzkalēja-Burmistre, biedrības “Zemnieku saeima” valdes priekšsēdētāja   vietniece;
 •  Jānis Šolks, Latvijas Piensaimnieku Centrālās Savienības valdes priekšsēdētājs;
 •  Ringolds Arnītis , Latvijas Agronomu biedrības valdes loceklis

PREZENTĀCIJA "Ekonomiksi pamatotas un dabai draudzīgas ražošanas veicināšana"

3.daļa Mežsaimniecības nozares ilgtspējīga attīstība, pieejamo resursu efektīva apsaimniekošana

"Meža nozare un politiku ietekme" Arvīds Ozols, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors

"Meža nozares attīstības stratēģija 2030
 Arnis Muižnieks, Mežu īpašnieku biedrības vadītājs

Diskusija. "Mežsaimniecības nozares ilgtspējīga attīstība, pieejamo resursu efektīva apsaimniekošana"

Diskusijas dalībnieki:

 • Alda Ozola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos;
 • Arvīds Ozols, Zemkopības ministrijas Meža departamenta direktors;
 • Arnis Muižnieks, Meža īpašnieku biedrības vadītājs;
 • Māris Liopa, Latvijas meža īpašnieku un apsaimniekotāju konfederācijas valdes priekšsēdētājs;
 • Kristaps Klauss, Latvijas Kokrūpniecības federācijas izpilddirektors.

PREZENTĀCIJA "Mežsaimniecības nozares ilgtspējīga attītība, pieejamo resursu efektīva apsaimniekošana"

4.daļa Klimata pārmaiņu samazinājums

"Zinātnē balstīta meža nozare – kādi esam un būsim klimata pārmaiņu kontekstā"
Andis Lazdiņš, LVMI Silava vadošais pētnieks

"Klimata pārmaiņu ietekme uz ūdeņu kvantitāti un kvalitāti – risinājumi nelabvēlīgo izpausmju mazināšanai"
Dr.sc.ing. Ainis Lagzdiņš, Latvijas lauksaimniecības universitātes profesors, vadošais pētnieks

Diskusija. "Parīzes vienošanās prasību izpilde, AER līmeņa sasniegšana un SEG emisiju samazināšana"

Diskusijas dalībnieki:

 • Kaspars Brunovskis, SIA “Ezerkauliņi” īpašnieks;
 • Kristīne Sirmā, Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības ilgtspējīgas attīstības nodaļas vadītāja;
 • Alda Ozola, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos;
 • Jānis Irbe, Lauksaimniecības Organizāciju Sadarbības Padomes valdes loceklis.