Ātrās saites

Pandēmijas sākums aizvadītajā gadā apliecināja kooperācijas nozīmi lauksaimniecībā un mežsaimniecībā

Aizvadītais 2020.gads ar COVID-19 izraisīto pandēmijas uzliesmojumu visā pasaulē radīja negaidītu pagriezienu arī Latvijas lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu darbībā, liekot straujāk pielāgoties jaunajiem apstākļiem, ikdienas procesos ieviešot digitalizāciju, kā arī mobilizēties savu biedru – lauksaimnieku un meža īpašnieku – saražotās produkcijas veiksmīgai realizācijai dažādu ierobežojumu apstākļos.

Ne tikai paši lauksaimnieki, bet arī valsts institūcijas un pārējā sabiedrība novērtēja kooperācijas nozīmi krīzes brīdī. Kā, piemēram, lai atbalstītu vietējos augļu, ogu un dārzeņu ražotājus, aizvadītajā gadā tika uzsākts darbs pie augļu un dārzeņu nozares attīstīšanas – noslēgts sadarbības memorands starp Zemkopības ministriju, lauksaimnieku un tirgotāju organizācijām, lai veicinātu Latvijā ražotu augļu, ogu un dārzeņu audzētāju kooperāciju un produkcijas pieejamību patērētājiem. Tāpat jāatzīmē, ka lauksaimnieku organizāciju līderi sarunās ar nodokļu politikas veidotājiem panāca samazinātā pievienotās vērtības nodokļa saglabāšanu 5 % apmērā augļu un dārzeņu nozarēs.
 
Tāpat kā citu nozaru uzņēmumos, arī lauksaimniecības un mežsaimniecības kooperatīvu ikdienā aizvadītais gads strauji ieviesa digitālo tehnoloģiju izmantošanu. Kā atzīst kooperatīvu vadītāji un biedri – tam ir gan savi plusi, gan mīnusi. Procesu digitalizācija dot laika un finanšu resursu ietaupījumu, jo daudzus jautājumus lauksaimnieks var atrisināt, sazinoties ar kooperatīva vadību vai speciālistiem telefoniski, ar elektroniskā pasta palīdzību vai arī tiešsaistes sanāksmēs, tostarp ikgadējās biedru kopsapulcēs. Taču paralēli jāatzīst, ka digitālo rīku izmantošana nekad neaizstās komunikāciju un kvalitatīvas diskusijas klātienē.
 
Neskatoties uz to, ka COVID-19 šķietami daudzus procesus valstī ir apstādinājis, 2021.gadā notiks intensīvs darbs pie Eiropas Savienības lauksaimniecības un mežsaimniecības nozares atbalsta politikas ieviešanas Latvijā, jo kā zināms, ir sācies jauns plānošanas periods, kurā 2021. un 2022.gads ir noteikti kā pārejas gadi.
 
Latvijas Lauksaimniecības kooperatīvu asociācija arī 2021.gadā plāno turpināt darbu pie 2020.gadā iesāktajām aktivitātēm – mājražotāju kooperācijas veicināšanas, kooperatīvu vadītāju un darbinieku izglītošanas, kooperācijas idejas popularizēšanas lauksaimnieku, meža īpašnieku un mājražotāju vidū. Tāpat 2021.gadā nepieciešams vēl vairāk veicināt vietējo saražoto produktu patēriņu, jo tādējādi katrs no mums var palīdzēt Latvijas ekonomikai pēc iespējas ātrāk atveseļoties pandēmijas izraisīto seku dēļ. Kā atzīst lauksaimniecības kooperatīvu vadītāji, viens no 2021.gada izaicinājumiem ir strādāt pie kooperatīvu darbības efektivizēšanas, izvērtējot jau ieguldīto, kā arī plānoto investīciju atdevi.
 
Plašāka informācija par kooperāciju, ŠEIT.