Ātrās saites

LLU izstrādātais skolēnu pārtikas paku modelis veicinās veselīgu vietējo produktu patēriņu

Foto: pexels.com

Lauksaimniecības un pārtikas produktu ražošana ir Latvijas tautsaimniecības pamats. Tā veido 20% no kopējā valsts eksporta un nodrošina darba vietas, it īpaši reģionos. Šīs nozares attīstība ir izšķiroša valsts ekonomikai, ko ikviens iedzīvotājs var ietekmēt, uzturā patērējot vietējos produktus. Turklāt krīzes situācijās tā spēj nodrošināt ar pārtiku visu Latvijas sabiedrību. 

Gada beigās LLU noslēdzies apjomīgs pētījums par vietējo pārtikas ķēžu noturību krīzes apstākļos, kurā tika iesaistīti arī daudzi LOSP biedri un nozaru eksperti, sniedzot atzinumus un priekšlikumus. Pētījums ir būtisks nozares turpmākajai attīstībai un apvieno ieteikumus turpmākajai rīcībai, kā arī piedāvā praktiskus risinājumus. 
 
Īpaši nozīmīgs ir LLU pārtikas tehnologu paveiktais darbs, jo pētījuma ietvarā izstrādāts četru nedēļu pārtikas paku modelis siltu pusdienu pagatavošanai mājās krīzes apstākļos un ārpusskolas aktivitātēs pēckrīzes laikā. Tas ir būtisks gan skolēnu sabalansēta uztura nodrošināšanai, gan vietējo produktu patēriņa veicināšanai. Tehnologi pārtikas paku veidošanā prioritāri izvērtējuši vietējos produktus un citus iekļāvuši gadījumos, ja tos atbilstoši Veselības ministrijas rekomendācijām nav varējuši piedāvāt Latvijas ražotāji. 
 
Līdz šim skolēnu pārtikas paku komplektēšanā katra pašvaldība paļāvās uz savu pieredzi un zināšanām, bet turpmāk tām būs pieejams pētnieku izstrādātais paku saturs, kas ir detalizēti kalkulēts atbilstoši skolēnu vecumposma īpatnībām. Turklāt ģimenēm būs pieejamas rekomendācijas, kā pārtikas paku saturu izmantot siltu pusdienu pagatavošanai mājās krīzes apstākļos. Tās būs īpaši noderīgas tiem vecākiem, kuri ikdienā nav pieraduši ēdienu gatavot mājās, kā arī skolēniem, kuriem attālināto mācību laikā nepieciešams pusdienas sev gatavot pašiem.
 
Plašāka informācija par pētījumu meklējama LLU mājaslapā. 
 
 
 
Papildu informācija pa tālruni 26311133 vai sūtot e-pastu uz losp@losp.lv