Ātrās saites

EK prognozē mazāk laukaugu, vairāk meža platību

Foto: pexels.com
 
ES kopējais lauksaimniecības zemes apjoms līdz 2030. gadam samazināsies par 0,5 miljoniem ha, sasniedzot 161,2 miljonus ha, bet mežu platība turpinās palielināties, sasniedzot 161 miljonu ha, prognozēts decembra vidū EK publiskotajā ziņojumā par lauksaimniecības perspektīvām 2020.–2030. gadam.
 
Rezultātā 2030. gadā ES būs tikpat daudz mežu kā lauksaimniecības platību. Paredzams, ka pieaugs arī ganību un lopbarības platības, savukārt laukaugu platības varētu sarukt, taču graudaugu ražošanas ierobežojumi tiks risināti ar digitālām metodēm, kas veicinās produktivitāti, uzlabos darba apstākļus un nodrošinās augstākus vides standartus.
 
EK prognozē, ka ES graudaugu produkcijas ražošanas apjomi nākamajā desmitgadē saglabāsies stabili un būs 278 milj. tonnu. Lai arī lauksaimniecības platības samazināsies, raža pieaugs, pateicoties uzlabotai augsekai, augsnes apsaimniekošanai un plašākai lēmumu pieņemšanas rīku izmantošanai. ES kopējais graudaugu patēriņš līdz 2030. gadam stabilizēsies 260 milj. tonnu līmenī.
 
EK prognozē eļļas augu ražošanas apjoma pieaugumus – galvenokārt saulespuķu un sojas ražošanu. Paredzams, ka kopumā eļļas augu patēriņš ES mazināsies, galvenokārt tādēļ, ka samazināsies pieprasījums pēc importētās palmu eļļas.
 
Tiek prognozēts ievērojams proteīnaugu ražošanas apjoma kāpums. Jau šobīd pieaug šo augu platības, kā arī ražība. Patēriņa pieaugums prognozēts 30% apjomā, ņemot vērā augošo pieprasījumu pēc novatoriskiem augu olbaltumvielu produktiem un vietēji ražotiem olbaltumvielu avotiem.
 
Prognozēts, ka nākamās desmitgades laikā stabilizēsies ES cukura ražošanas apjomi, un 2030. gadā tie būs 16,2 miljoni tonnu. EK uzskata, ka desmit gadu laikā ES cukura cenas kļūs globāli konkurētspējīgas, tādējādi samazināsies pieprasījumss pēc importa.
 
Plašāka informācija par ES lauksaimniecības perspektīvas ziņojumu 2020.–2030. gadam atrodama: https://saite.lv/K5z9H