Ātrās saites

LOSP aicina atbalstīt filmas veidošanu par izcilu personību Jāni Bisenieku

Nesavtīgs, pašaizliedzīgs, liels latvietis, izcils komersants, kas cariskās Krievijas spaidu apstākļos tiek cildināts kā tautas spēku apvienotājs radošam darbam, kā cilvēks, kas pratis modināt latviešus uz pašdarbību un kopdarbību, kas dibinājis kooperāciju uz drošiem saimnieciskiem pamatiem, kā personība, kas bijis tīrs un īsts Latvijas patriots. 
 
Laikmeta ziņā viņš no pašiem pirmajiem mūsu saimnieciskajiem varoņiem, bet darbības plašuma un vispusības ziņā šīs mūsu lielais tautsaimnieks ir pagaidām nepārspēts - tā par Jāni Bisenieku rakstīts enciklopēdijā “Lielās personības” 1937.gadā. 
 
Jāņa Bisenieka sabiedriskā labuma fonds gatavo filmu jauniešiem un studentiem par jaunajiem uzņēmējiem, kas savā darbā ievēro Biseniekam svarīgas vērtības - solidaritāte, kooperācija, mūžizglītība, inovācijas. Filmas izveidē uzrunāta ir Daina Bruņiniece. Šobrīd fonds strādā pie materiālu atlases un scenārija izstrādes. 
 
LOSP aicina atsaukties ikvienu uz fonda aicinājumu un finansiāli atbalstīt filmas izveidi, lai Jāņa Bisenieka vērtības nestu tālāk pie mūsu jauniešiem un studentiem.
 
Sīkāku informāciju par fondu, filmas tapšanu un atbalstīšanas jautājumiem, lūdzu sazinieties ar fonda valdes priekšēdētāju Ritu Vectirāni, Tel 29127726, rita.vectirane@inbox.lv.