Ātrās saites

Agrovides pasākumos, arī bioloģiskajā lauksaimniecībā, varēs uzņemties jaunas saistības

Foto: pexels.com

Tuvojas jaunā sezona lauksaimniecībā un laiks, kad varēs pieteikties platību maksājumu saņemšanai.

2020.gadā noslēdzās iepriekšējais plānošanas periods, bet 2021. un 2022.gads būs pārejas gadi, kad daudzi atbalsta saņemšanas nosacījumi būs tādi, kādi tie bija iepriekšējos gados. Izmaiņas būs agrovides pasākumos.
 
Tiek paredzēta iespēja uzņemties jaunas saistības (saistību periods būs 2021.– 2022.gads) agrovides pasākumos, arī bioloģiskajā lauksaimniecībā, bet esošie klienti drīkstēs paplašināt savas esošās saistības. Lauksaimnieki, kuriem saistību periods beidzas 2020.gadā, 2021.gadā var izlemt neturpināt tās vai turpināt un uzņemties jaunas divu gadu saistības. Šobrīd notiek darbs, lai veiktu izmaiņas normatīvajos dokumentos, kas paredzēs šādu iespēju.
 
Atbalsta pasākumā "Bioloģiskā lauksaimniecība" 2021.gadā jauni klienti varēs uzņemties divu gadu saistības,  kā arī plānots, ka esošie lauksaimnieki drīkstēs paplašināt savas saistības līdz 20%. Klienti, kuriem nav iepriekšēja pieredze bioloģiskajā lauksaimniecībā, lai saņemtu atbalsta maksājumu būs jāapgūst 160 stundu ilgs apmācību kurss par bioloģiskās lauksaimniecības praksi un metodēm. Dzīvnieku blīvumu plānots  paaugstināt no 0,3 uz 0,4, kā arī netiek paredzēti nekādi atvieglojumi nosacījumu izpildē Covid-19 ietekmes dēļ.
 
Atbalsta pasākuma "Agrovide un klimats" aktivitātē "Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos" jauni klienti varēs uzņemties divu gadu saistības, kā arī plānots, ka esošie klienti drīkstēs paplašināt savas saistības līdz 20%. Klientiem, kuru apsaimniekotajā teritorijā ir noteikts ES nozīmes zālāju biotops, būs jāapgūst 16 stundu ilgs apmācību kurss par zālāju biotopu apsaimniekošanas metodēm.
 
Aktivitātēs "Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā" un "Saudzējošas vides izveide, audzējot augus nektāra ieguvei" līdzīgi – plānots, ka esošie klienti varēs turpināt esošās saistības un paplašināt tās par 20%, kā arī jauni klienti varēs uzņemties divu gadu saistības.
 
Aktivitātē "Rugāju lauks ziemas periodā" jaunas saistības 2021.gadā uzņemties nevarēs. Ja klientam 2020.gadā beidzās saistības, tad 2021.gadā klients drīkst nepieteikties uz minēto atbalstu vai pieteikties un pagarināt savu saistību periodu par vienu gadu.
 
Precīzāki atbalsta saņemšanas nosacījumi būs zināmi, kad tiks apstiprināti atbilstoši Ministru kabineta noteikumi.
 
Par atbalsta iespējām sīkāk www.lad.gov.lv