Ātrās saites

LOSP: Latvijas Biškopības biedrībai jāmācas savaldīt emocijas

Foto: pexels.com

Šodien, 2021.gada 28.janvārī, Latvijas Biškopības biedrība ir paziņojusi, ka izstājas no LOSP, jo neredz iespēju turpmākai sadarbībai. Ar tādu pašu paziņojumu un argumentiem Latvijas Biškopības biedrība nāca klajā 2013.gadā, kad izstājās no biedrības “Zemnieku saeima”. LOSP šādu paziņojumu uztver ar neizpratni, jo līdz šim nav bijuši pārmetumi, ka LOSP darbs ir neapmierinošs vai jebkādā citā veidā neapmierina Latvijas Biškopības biedrību, lai tas būtu par izstāšanās pamatu.

LOSP Latvijas Biškopības biedrības soli izstāties no biedrības vērtē kā likumsakarīgu un loģisku, jo līdz šim biedrība nav spējusi konstruktīvi diskutēt par kopējo lauksaimniecības politiku, bet gan fokusējusies tikai un vienīgi uz šauru nozares agresīvu lobēšanu. Neskatoties uz to, ka biškopība kā nozare (bioloģiskā) saņem dāsnas, salīdzinot ar citām nozarēm, subsīdijas un atbalstus, tā vienmēr ir agresīvi lobējusi savu biedru intereses, nerēķinoties ar kopējām sabiedrības un citu lauksaimnieku interesēm. Jāatzīmē, ka biedrība pārstāv tikai daļu biškopjus.
 
LOSP kā daudznozaru organizācija savu darbu veic profesionāli, jautājumu virzīšanā iesaistot dažādu nozaru ekspertus, lai nodrošinātu visu lauksaimniecības nozaru interešu pārstāvniecību sarunās par kopējās lauksaimniecības politikas ieviešanu. Tas, ka lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu eksports 2020.gadā sastādīja vairāk kā 40% no kopējā eksporta, norāda, ka LOSP un citas organizācijas ir strādājušas ļoti labi, pārstāvot visu savu biedru intereses.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Gundars Jankovs
26672234
gundars.jankovs@losp.lv