Ātrās saites

Zosu postījumi sējumos pavasara migrācijas laikā tikai pieaug

Foto: pexels.com

Katru pavasari migrējošo zosu dēļ, lauksaimnieki cieš milzīgus zaudējumus, jo tiek izpostīti sējumi lielās platībās. Postījumu apmēri katru gadu palielinās, kas liek lauksaimniekiem ar Dabas aizsardzības pārvaldi (DAP) meklēt risinājumus, kas mazinātu zosu radīto postījumu apmērus.

Pēc lauksaimnieku organizāciju aicinājuma, atkārtoti tika skatīts DAP skaidrojums par Atļauju saņemšanu zosu indivīdu ieguvei 2021.gada pavasara migrācijas sezonas laikā. Par DAP izstrādāto skaidrojumu, LOSP sniedza savu viedokli, pievienojoties biedrības “Zemnieku Saeima” sagatavotajiem priekšlikumiem. Vienlaikus, tikai aicināts rast vienkāršus risinājumus, lai zosu atbaidīšana/ieguve būtu pēc iespējas vienkāršāka un pieejamāka visiem lauksaimniekiem, kuriem tiek nodarīti zaudējumi dēl migrējošajām zosīm.
 
LOSP valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs: “Pēdējos gados migrējošo zosu nodarītie postījumi sējumiem strauji pieaug. Lai to novērstu, mums jāspēj ātri reaģēt un rast vienkāršus risinājumus, lai lauksaimnieki spētu pasargāt savus sējumus un nebūtu katru reizi jālūdz valdībai kompensēt radītos zaudējumus. Ir pozitīvi redzēt, ka DAP ir ieinteresēts palīdzēt lauksaimniekiem un izvērtējot iepriekšējo gadu pieredzi, kopīgi strādāt pie risinājumiem.”
 
Neskatoties uz to, ka tiek domāts par migrējošo zosu ieguvi un atbaidīšanu, jautājums ir jāskata kontekstā ar zaudējumu kompensāciju pieejamību. Biedrība  Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība  (LRLA) vērsa uzmanību uz to, ka daudzas  saimniecības  nesniedz  iesniegumus  par  nodarītajiem  zosu  postījumiem, jo iztērēti saimniecības “De minimis” līdzekļi, līdz ar to, kompensācijas nevar saņemt.  Vērtējot jautājumu par zaudējumu kompensācijām, tika ierosināts domāt par atsevišķu dabas fondu šāda rakstura zaudējumu segšanai, kur finanšu avots būtu meklējams ar vides pārraudzības saistošiem avotiem.
 
Lauksaimnieki izteica priekšlikumu, zosu indivīdu ieguves limitus diferencēti sadalīt pa teritorijām, kur iepriekšējos divos gados konstatēti nodarīti reāli postījumi, atbilstoši migrācijas ceļiem un citiem postījumu intensitāti ietekmējošiem faktoriem teritorijās. Pieredze rāda, ka zosis iepriekš postītajos apvidos atgriežas un būs arī šogad. 
 
 
 
Informāciju sagatavoja
Gundars Jankovs
gundars.jankovs@losp.lv