Ātrās saites

Augu aizsardzības līdzekļu lietošana nav par pamatu Latvijas medusbišu bojāejai

Foto: pexels.com

Pagājušā gada nogalē Latvijas Lauksaimniecības universitāte Augu aizsardzības zinātniskais institūts “Agrihorts” nāca klajā ar pētījumu - “Pākšaugu aktuālo kaitēkļu efektīvāko ierobežošanas paņēmienu izvērtēšana un noteikšana un lauksaimniecībai nozīmīgāko apputeksnētāju dzīvotspēju ietekmējošo faktoru identificēšana”. 

Pētījumi šī projekta ietvaros tika veikti trīs virzienos: pupu sēklgrauža (Bruchus rufimanus) izpēte un optimālu augu aizsardzības stratēģiju izstrāde lauka pupas sējumiem, Eiropas medusbites (Apis mellifera) saimes apdraudošu faktoru apzināšana, metodikas izstrāde augu aizsardzības līdzekļu (AAL) radīta riska novērtēšanai un botāniskā sastāva un AAL atliekvielu analīze medusbites savāktos ziedputekšņos, bišu sugu sabiedrības un sugu daudzveidība dažādās Latvijas agrocenozēs fenoloģiskā griezumā. 
 
LOSP vienmēr ir uzskatījis, ka lēmumiem un politikas plānošanas dokumentiem ir jābūt argumentētiem un uz pētījumiem balstītiem. Sabiedrībā pēdējā laikā ir radīta plaša ažiotāža ap AAL būtisko kaitējumu medusbišu bojāejai. Iepazīstoties ar pētījumā secināto, šāds apgalvojums neapstiprinās un ir secināts, ka būtiskākais Latvijas medusbites saimes apdraudošais faktors ir varroze. Pēdējo piecu gadu periodā tā ir skārusi 32% Latvijas bišu dravu, bet 2019.gada rudens – 2020.gada vasaras sezonā – 45% dravu. Aizdomas par augu aizsardzības līdzekļu negatīvu ietekmi uz bišu saimēm bijušas attiecīgi 10% un 5% Latvijas dravu. 
 
Lai pētījuma informācija būtu pieejama plašākai sabiedrībai, LOSP publicē pētījumu savā mājaslapā un aicina ar to iepazīties. Pākšaugu aktuālo kaitēkļu efektīvāko ierobežošanas paņēmienu izvērtēšana un noteikšana un lauksaimniecībai nozīmīgāko apputeksnētāju dzīvotspēju ietekmējošo faktoru identificēšana.
 
 
 
Informāciju sagatavoja:
Gundars Jankovs
26672234
gundars.jankovs@losp.lv