Ātrās saites

Latvijā konstatēta priežu koksnes nematode

Foto: pexels.com

Šā gada februārī ar Ķīnas izcelsmes marķētu koksnes iepakojamo materiālu Latvijā ievests bīstams augu karantīnas organisms – priežu koksnes nematode (Bursaphelenchus xylophilus), kas izraisa skujkoku, galvenokārt priežu, masveida kalšanu un bojāeju.

Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) Nacionālajā fitosanitārajā laboratorijā priežu koksnes nematodi konstatēja paraugos, kurus Pārtikas un veterinārā dienesta robežkontroles inspektori bija ņēmuši no koka paletēm, ar kurām Latvijā ieveda plastmasas izstrādājumus. Kaut arī kravas pārvadāšanai izmantotās koka paletes bija marķētas atbilstoši prasībām, tajās tika konstatētas dzīvas nematodes. Šis gadījums pierāda, ka koksnes iepakojamā materiāla ražotājvalsts nepietiekami uzrauga ražošanas procesu, un tiek marķēts koksnes iepakojamais materiāls, kas izgatavots no nekvalitatīvi apstrādātas vai pat neapstrādātas koksnes.
 
Lai novērstu kaitīgā organisma tālāku izplatīšanos, piemēroti fitosanitārie pasākumi, proti, uzņēmums, kas ieveda šīs koka paletes, VAAD inspektoru uzraudzībā tās iznīcināja sadedzinot.
 
VAAD aicina uzņēmumus pievērst īpašu uzmanību no trešajām valstīm ievestajam koksnes iepakojamam materiālam