Ātrās saites

Latvijas lauksaimniecības dzīvnieku gēnu banka no šā gada ir iekļauta Eiropas gēnu banku tīklā

Foto: pexels.com

Šāgada sākumā ir parakstīts un stājies spēkā saprašanās memorands starp Zemkopības ministriju un Eiropas Reģionālo dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centru par Eiropas Dzīvnieku ģenētisko resursu gēnu banku tīkla (EUGENA) izveidošanu, ar kuru Latvijas lauksaimniecības dzīvnieku gēnu banka tiek iekļauta Eiropas gēnu banku tīklā. Memorandā ietverta Latvijas un ERFP dalībvalstu politiskā apņemšanās izveidot koordinētu pieeju informācijas apmaiņai.

Latvijai, parakstot saprašanās memorandu, uzlabosies sadarbība ar citām Eiropas valstīm lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanā, atvērsies vieglāka pieeja citu valstu gēnu bankās esošajiem ģenētiskajiem resursiem, kā arī uzlabosies zināšanu un informācijas apmaiņa un starptautisko projektu īstenošana. Pievienošanās EUGENA dos arī papildu iespēju popularizēt Latvijas lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskos resursus. 
 
Pašreiz saprašanās memorandu ar ERFP ir parakstījušas vai tam pievienojušās 11 Eiropas valstis, pavisam EUGENA iekļautas deviņas gēnu bankas ar 966 475 liellopu, aitu, kazu un cūku biomateriāla paraugiem. 
 
Eiropā lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšanu koordinē Eiropas Reģionālais dzīvnieku ģenētisko resursu koordinācijas centrs (ERFP), kurā darbojas lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu koordinatori no visām Eiropas valstīm, tanī skaitā arī no Latvijas.
 
ERFP ir izveidojis Eiropas Lauksaimniecības dzīvnieku gēnu banku tīklu, kura galvenais mērķis - Eiropai svarīgu lauksaimniecības dzīvnieku ģenētisko resursu saglabāšana un to pieejamība audzēšanai un pētniecībai. Arī Latvijā ir izveidota Latvijas lauksaimniecības un vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku gēnu banka, par tās turētāju atzīta Latvijas Lauksaimniecības universitāte.
 
Bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ilglaicīgai izmantošanai ir liela starptautiska nozīme. 1995. gadā Latvija ir pievienojusies 1992. gada 5. jūnija Riodežaneiro konvencijai „Konvencija par bioloģisko daudzveidību”.  Ievērojot šo konvenciju, katrai valstij ir pienākums iesaistīties ģenētisko resursu saglabāšanā, tostarp sadarboties un apmainīties ar informāciju, kas saistīta ar ģenētiskajiem resursiem, lai saglabātu dzīvnieku šķirņu daudzveidību un pēc nepieciešamības izmantotu vietējo šķirņu bioloģisko materiālu dzīvnieku audzēšanas efektivitātes uzlabošanai, šķirņu saglabāšanai, kā arī izzudušo šķirņu atjaunošanai. Lauksaimniecības dzīvnieku ģenētiskie resursi ir nozīmīgi gan lauksaimniecības bioloģiskās daudzveidības nodrošināšanai, gan kā lopkopības bāze, kas piedāvā iespējas pielāgot dzīvnieku šķirnes mainīgajai ražošanas sistēmai, tirgiem un vidēm, jo īpaši ņemot vērā klimata pārmaiņas.
 
__________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv