Ātrās saites

Dzīvnieku turētājiem dzīvnieku infekcijas slimības gadījumā jāpievērš uzmanība precizētajai zaudējumu kompensāciju pieteikšanās un saņemšanas kārtībai

Foto: pexels.com

Valdība ceturtdien, 1. aprīlī, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos noteikumus par valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā radušos zaudējumu kompensāciju, kas skaidri un nepārprotami nosaka, kādā kārtībā dzīvnieku īpašnieks, pārtikas uzņēmums, dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersants un embriju transplantācijas komersants (persona) var pieteikties un saņemt zaudējumu kompensāciju.

Jaunie noteikumi – salīdzinājumā ar pašlaik spēkā esošajiem – precīzāk noteic, kāda informācija ir jānorāda kompensācijas iesniegumā un kuri dokumenti tam pievienojami. 
 
Noteikumi ietver to slimību sarakstu pēc kuru uzliesmojuma personai ir tiesības pieteikties zaudējumu kompensācijai no valsts budžeta. Šo slimību gadījumā persona var saņemt zaudējumu kompensāciju par slimības apkarošanas pasākumu laikā nogalinātajiem dzīvniekiem, par iznīcinātajiem dzīvnieku izcelsmes produktiem un reproduktīvajiem produktiem, dzīvnieku barību un inventāru, ko nav iespējams dezinficēt, kā arī dzīvnieku novietnes noslēguma dezinfekciju. 
 
Kompensāciju persona ir tiesīga saņemt, ja ir izpildītas dzīvnieku veselību reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības dzīvnieku apzīmēšanai un reģistrācijai, ēdināšanai, ievērotas biodrošības prasības un dzīvnieku izcelsmes blakusproduktu aprite, kā arī veikta ziņošana par dzīvnieku pārvietošanu un dzīvnieku saslimšanu. Pēc infekcijas slimību apkarošanas pasākumu īstenošanas zaudējumu kompensācijas pieprasījums jāiesniedz Lauku atbalsta dienesta (LAD) elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) vai papīra formātā 14 dienu laikā. Salīdzinot ar kompensācijas iesniegumā patlaban norādāmo informāciju, pēc noteikumu stāšanās spēkā iesniegumā vairs nebūs jānorāda dzīvnieka un kautķermeņa vērtība un kompensācijas apmērs par vienu kompensējamā pasākuma vienību, kā arī nebūs jārēķina kompensācijas summa. Zaudējumu kompensācijas apmēru aprēķinās LAD, tādējādi komersantam samazināsies administratīvais slogs.
 
Līdz ar jauno noteikumu pieņemšanu spēku zaudēs Ministru kabineta 2005. gada 15. marta noteikumi Nr. 177 “Kārtība, kādā piešķir un saņem kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies valsts uzraudzībā esošās dzīvnieku infekcijas slimības vai epizootijas uzliesmojuma laikā”.
 
 
____________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv