Ātrās saites

Uz LAP papildu finansējumu 2021. un 2022. gadam varēs pieteikties jau atbalstītās LEADER vietējās rīcības grupas

Foto: pexels.com

Valdība otrdien, 11. maijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un ES atbalsta piešķiršanas kārtību sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju sagatavošanai un īstenošanai, precizējot, ka uz LAP papildu finansējumu plānošanas perioda papildu laikam - 2021. un 2022. gadam - varēs pieteikties jau atbalstītās LEADER vietējās rīcības grupas. 

Grozījumi noteic, ka uz papildu atbalstu plānošanas perioda pārejas laikam (2021. un 2022. gadam) varēs pieteikties biedrības un nodibinājumi, kurām sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas īstenošanai jau ir piešķirts atbalsts Latvijas Lauku attīstības programmā 2014.–2020. gadam (LAP) pasākumā “Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”. Minētās biedrības un nodibinājumi var papildināt vietējās attīstības stratēģiju, iesniedzot Lauku atbalsta dienestā (LAD) iesniegumu, kurā pamatota grozījumu nepieciešamība, aktualizēto vietējās attīstības stratēģiju un vietējās rīcības grupas lēmumu (kopiju) par vietējās attīstības stratēģijas apstiprināšanu. 
 
Vietējā rīcības grupa uz papildu atbalstu varēs pieteikties mēneša laikā pēc tam, kad LAD būs izsludinājis oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” iesniegumu pieņemšanu. 
 
 
 
 
_____________________________
 
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālrunis: +371 67027498
E-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv 
Tīmekļvietne: www.zm.gov.lv