Ātrās saites

Projekta publikāciju aktivitātes

SARA

Projekta ietvaros, publicējam nesenās projekta aktivitātes un publikācijas.

1. 2019.gadā 7.-8. oktobrī Rīgas Tehniskajā universitātē notika Starptautiskā zinātniskā konference par enerģiju un elektroniku (RTUCON).

Konferencē tika dota iespēja zinātniekiem, inženieriem un ražotājiem, kā arī doktorantiem no visas pasaules tikties un pārrunāt jaunākos sasniegumus.

Ar prezentāciju “Concept of Low-Power Sensor Network Module for Diagnostic of Stomach Diseases in Cows” uzstājas Maksims Vorobjovs no RTU. Par bolusa izvēli un tā ilgtermiņa darbību savlaicīgai slimību diagnosticēšanai.

Pētījums pieejams arī publikācijā. Publikāciju skatīt:

2. 2019. gadā no 15. līdz 16.novembrim koncertzālē ”Lielais dzintars” norisinājās septītais starptautiskais Elektronikas un elektrotehnikas inženieru institūta (IEEE) seminārs ”Advances in Information, Electronic and Electrical Engineering”, kurā pulcējās 70 dalībnieki no septiņām valstīm, lai pārrunātu jaunākos pētījumus enerģētikas un elektronikas jomā.

Semināra laikā dalībnieki analizēja jaunākos tehnoloģiskos sasniegumus industriālo robotu vadībā, tīmekļa tehnoloģijās, bateriju balansēšanā, elektromotoru kļūdu diagnosticēšanā, dažādu autonomu sistēmu izstrādē, kā arī citiem sasniegumiem IT, automatizācijas un spēka elektronikas jomās.

Semināru organizēja Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Liepājas filiāle sadarbībā ar IEEE Latvijas un Lietuvas sekcijām.

Semināra pirmajā dienā ar prezentāciju “Low-power wireless sensor network system for early diagnostic of subacute rumen acidosis in cow” uzstājās Jānis Judvaitis. Par iespējām nodrošināt bezvadu internetu signāla pārraidei no bolusa uz telefonu vai datoru.

Pētījums pieejams arī publikācijā. Publikāciju skatīt:

3. No 2019.gada 21. līdz 23. novembrim LLU Veterinārmedicīnas fakultātē norisinājās konference “Veterinārmedicīnas zinātnes un prakses aktualitātes 2019” un fakultātes 100 gadu jubilejas svētki. Konferencē piedalījās veterinārārsti – praktiķi, mācībspēki, zinātnieki, studenti, valsts pārvaldē strādājošie, kā arī kolēģi no ārzemēm.

Konferencē ar posteri par projekta kopsavilkumu piedalījās Aija Mālniece.

4. 2019.gada 20.novembrī Rīgā, Zemkopības ministrijas 23.stāva zālē notika Lauksaimnieku Organizāciju Sadarbības padomes sanāksme (LOSP). Sanāksmē tika pārrunātas aktualitātes lauksaimniecībā. Sanāksmē par projekta kopsavilkumu un pētījumu datiem uzstājās Anatolijs Zabašta.

5. Profesors Ilmārs Dūrītis par slaucamo govju piena produktivitāti un mūža garumu, kurus lielā mērā ietekmē dažādi ārējās vides apstākļi, no kuriem būtiskas ir arī ēdināšanas metodes. Pētījumos atklāts, ka intensīvajā lauksaimniecībā turētajām govīm, kas tiek barotas ar enerģētiski bagātāku barību, mūžu samazinošs risks ir subakūta spurekļa acidoze, kas ir gļotādas iekaisums un var radīt infekcijas draudus. LLU veterinārmedicīnas pētnieki kopā ar sadarbības partneriem iesaistījušies projektā, lai radītu un pārbaudītu monitoringa sistēmu savlaicīgai šāda riska faktora novēršanai un uzlabotu dzīvnieku turēšanas apstākļus.

6. “Kā palielināt slaucamo govju mūžu”. Slaucamo govju piena produktivitāte mūža ilgums ir rādītāji, kurus lielā mērā ietekmē dažādi ārējās vides apstākļi, no kuriem būtiskas ir arī ēdināšanas metodes.  Raksts žurnālā “Lopkopis” 2020.gada Nr.9.

7. Projekta “Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm” galvenā ideja nodrošināt - veselīgu un ražīgu darba mūžu augsti produktīviem lopiem - pilnīgi atbilst ganāmpulka veselības kontroles (GVK) jaunajai pieejai. Raksts žurnālā “Agrotops” 2020.gada novembris.

8. “SARA aktualitāte slaucamām govīm”, Raksts žurnālā “Veterinārais žurnāls”, 2021.gada pavasaris.

9. Uz AIEEE 2021 konferenci tika nosūtīts raksts “Selection of Power Supply Elements for Cow Rumen Smart Bolus”.

Rakstā tika apkopoti iepriekšējā perioda projekta pētījumu rezultāti par bolusa elektrobarošanas sistēmas elementu testēšanu.

Tika aprakstīti gan rezultāti, gan pats process, kā tika pārbaudītas baterijas, superkondensatori un sprieguma regulatori.