Ātrās saites

LOSP satrauc energoresursu cenu pieaugums

Šajā rudenī Latvijas iedzīvotājus nepatīkami pārsteidz straujais energoresursu cenu pieaugums. Arī lauksaimniecībā energoresursi ir nozīmīga ražošanas izdevumu  pozīcija, tāpēc  biedrība “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” (LOSP) pēdējās nedēļas laikā organizēja gan LOSP valdes sēdi, kurā bija uzaicināts un piedalījās LR Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edijs Šaicāns, gan arī LOSP Pārstāvju sapulci, kurā laipni atsaucās piedalīties AS “Sadales tīkls” (ST) valdes locekle Baiba Priedīte.

ST ir uzņēmums ar kuru patērētājiem ir tieša saikne un, kuru piegādes līnijas ir 93 000 km garumā izvietotas praktiski visā Latvijas teritorijā, tāpēc uzņēmums ir lauksaimnieku partneris arī zemes izmantošanā.

ST valdes locekle Baiba Priedīte bija sagatavojusi ļoti izsmeļošu prezentāciju par jaunākajiem grozījumiem normatīvajos aktos un izmaiņām tarifu piemērošanā.
LOSP Pārstāvju sapulces dalībnieki bija ļoti ieinteresēti un aktīvi iesaistījās diskusijā par elektroenerģijas pieslēgumu atjaunošanu un jaunu pieslēgumu izveidošanu, piegādes kvalitāti, elektroenerģijas līniju balstu izvietošanu un norēķinu kārtību.

Latgales Ražojošo lauksaimnieku apvienības (LRLA) valdes priekšsēdētājs Aivars Bernāns interesējās par elektroenerģijas pieslēgumiem, jo ir lauksaimniecības uzņēmumi, kas aktīvi nodarbojas ar pārtikas ražošanas veidošanu un attīstīšanu, kam nepieciešams palielināt elektroenerģijas jaudas. Kādi ir iespējamie risinājumi un/vai sarežģījumi un kādas ir jaudas palielināšanas izmaksas. ST, Baiba Priedīte informēja, ka ST mājas lapā ir izcenojumi, kur katrs uzņēmējs var iepazīties ar iespējām palielināt jaudu un jaudas palielināšanas izmaksām.

Apsveicami, ka elektroapgādes kvalitātes uzlabošanas ietvaros ST patstāvīgi veic pārvades tīklu pilnveidošanas un rekonstrukcijas. Projekta saskaņošanu veic zemes īpašnieks, kurš nereti pats nav aktīvais zemes apsaimniekotājs, jo zemi nodevis apsaimniekošanai uz nomas tiesību pamata. Atsevišķos gadījumos jaunais elektro gaisa līnijas stabu izvietojums un to attiecība/attālums pret lauka malu vai ceļu rada papildus neapstrādājamās lauku zemes zonas un izmaksas vai nu zemes apsaimniekotājam, vai autoceļa uzturētājam. Tāpēc aicinājām rast iespēju jau projekta izstrādes gaitā piesaistīt apsaimniekotāja viedokli un ST mājas lapā ievietot ne tikai tekošajā gadā veicamo elektropārvades līniju rekonstrukcijas, bet uzrādīt arī turpmākajos vismaz 2 gados plānotās rekonstrukcijas..

“Latvijas Atjaunojamās enerģijas federācija” (LAEF) valdes loceklis Andis Kārkliņš rosināja ST vadību vairāk atbalstīt atjaunojamās enerģijas plašāku izmantošanu reģionos un aicināja diskutēt par iespējām uz vietas, tuvākajā apkārtnē izmantot esošo Atjaunīgo energoresursu (AER) staciju saražoto elektroenerģiju. Tēma par vietējās enerģijas izmantošanu raisīja ļoti aktīvas diskusijas. Ar jautājumiem un priekšlikumiem diskusijā iesaistījās LOSP valdes piekšsēdētājs Edgars Treibergs, ģenerāldirektors Guntis Vilnītis, valdes loceklis, “Lauksaimniecības Statūtsabiedrību asociācija” (LSA) izpilddirektors Kaspars Melnis, valdes locekle, “Lauksaimnieku Apvienības” valdes priekšsēdētāja Sandra Stricka un LOSP valdes loceklis Jānis Irbe.

ST valdes locekle Baiba Priedīte pauda viedokli, ka uzņēmums noteikti atbalstot plašāku AER izmantošanu, jo īpaši lauku reģionos un tieši vietējā patēriņa nodrošināšanai. Uzņēmums piedalās un arī turpmāk būšot aktīvs dalībnieks visa veida likumdošanas aktu pilnveidošanas procesu dalībnieks, kas veicinās zaļās enerģijas attīstību Latvijā.

Sapulces dalībniekiem bija arī jautājumi par norēķinu kārtību pandēmijas apstākļos. Baiba Priedīte uzsvēra, ka uzņēmums, iespēju robežās, noteikti nāks pretī saviem klientiem, kas saskaras ar norēķinu grūtībām. Kā arī aicināja informēt ST un arī LOSP par komunikācijas grūtībām, un solīja katru gadījumu izskatīt individuāli un rast savstarpēji pieņemamu risinājumu.

Diskusijas noslēgumā ST valdes locekle Baiba Priedīte un LOSP Pārstāvju sapulces dalībnieki vienojās par LOSP un ST  arī turpmāko sadarbību, lai kopīgi risinātu jautājumus, kas saistīti ar elektroenerģijas piegādi lauksaimniekiem. Viens no aktuālajiem jautājumiem ir līniju balstu izvietošanas iespējas tuvāk autoceļiem, kas atvieglotu darbu uz lauksaimniecības zemes un ievērojami samazinātu izdevumus zemes apstrādē, diemžēl problēmas rada autoceļu aizsargjoslas, jo īpaši valsts un reģionālajos autoceļos. LOSP ir gatavs aktīvi iesaistīties sarunās ar autoceļu turētājiem, VSIA "Latvijas Valsts ceļi" un atbalstīt ST, lai risinātu šo būtisko jautājumu."

LOSP Valdes priekšsēdētājs
Edgars Treibergs

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 87.54 KB