Ātrās saites

Aicinām piedalīties seminārā “Par biznesa uzsākšanas iespējām”

LAT-LIT projekts

Aicinām jauniešus un vietējos reģiona iedzīvotājus piedalīties  seminārā “Par biznesa uzsākšanas iespējām”.

Seminārs notiks 16.septembrī  Daugavpils Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrā, Sēlijas ielā 25, Daugavpilī. Seminārs tiek organizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Jaunas biznesa idejas ar mantotām tradīcijām – nākotne bez robežām” ietvaros. Projekta pamatmērķis ir palielināt lauksaimniecības nozares prestižu Latvijas – Lietuvas jauniešu vidū, vienlaicīgi veicinot uzņēmējdarbības attīstību un nacionālo tradīciju saglabāšanu.

Semināra mērķis ir sniegt informāciju par iespējām realizēt savas biznesa idejas. Semināra pirmajā un otrajā daļā lektore Lidija Ķivleniece klātesošajiem sniegs informāciju par pamatsoļiem, kā īstenot biznesa idejas, sniedzot teorētisko un praktisko skaidrojumu. Tāpat semināra otrajā daļā Guntars Melnis un Māris Igavens informēs par pierobežu teritorijās dzīvojošo jauniešu iesaisti reģiona attīstībā, aktīvu līdzdalību kopīgos jauniešu projektos un biznesa ideju īstenošanu ar biznesa inkubatoru starpniecību. Tāpat semināra ietvaros projektā iesaistītie jaunieši piedalīsies diskusijā ar Daugavpils Universitātes studentiem, lai dalītos līdzšinējā projekta pieredzē par komandu biznesa ideju sagatavošanu, izstrādāšanu un reālām iespējām tos īstenot.

16.septembra dienas kārtība:
11:00 – 11:30   Reģistrācija un kafijas pauze
11:30 – 13:00  Lekcija: No biznesa idejas līdz tās realizācijai I daļa (Lidija Ķivleniece)
12:50 – 13:10  Kafijas pauze
13:10 – 14:40  Lekcija: No biznesa idejas līdz tās realizācijai II daļa (Lidija Ķivleniece)
14:30 – 15:30  Pusdienas
15:30 - 17:30  Lekcija: pierobežu teritorijās dzīvojošo jauniešu iesaiste reģiona attīstībā un  biznesa ideju īstenošana ar biznesa inkubatoru starpniecību (Guntars Melnis un Māris Igavens )
Tā kā semināra dalībnieku vietu skaits ir ierobežots, aicinām visus interesentus savu dalību pieteikt līdz 13.septembra plkst.12.00, sūtot pieteikumu semināram uz e-pastu: krista.garkalne@losp.lv, vai zvanot 67027320 vai 26311133.