Ātrās saites

LOSP nosoda Krievijas uzsākto karadarbību Ukrainā, agresiju pret brīvu valsti un tās iedzīvotājiem

 

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) un LOSP biedru organizācijas nosoda Krievijas uzsākto karadarbību Ukrainā, agresiju pret brīvu valsti un tās iedzīvotājiem

 

 

Ko dara lauksaimnieku NVO, lai sniegtu atbalstu Ukrainai:

·         LOSP biedru organizācijas un lauksaimnieki ziedo Ukrainas atbalstam ziedot.lv portālā un aicina to darīt ikvienu iedzīvotāju pēc savām iespējām.

·          “Lauku ceļotājs”, “Latvijas Zemnieku federācija” un LOSP biedri kopumā, nepieciešamības gadījumā ir gatavi uzņemt ukraiņu tautas pārstāvjus savās brīvajās platībās un tiek apzināti naktsmītņu piedāvājumi.

·         Lauksaimnieki turpina strādāt, piegādāt lauksaimnieciskās izcelsmes izejvielas (piens, gaļa, graudi, olas, zivis) pārtikas ražošanai, lai vajadzības gadījumā spētu apgādāt savu tautu un bēgļus ar pašražotu pārtiku, tāpat kā to spēja Latvijas lauksaimnieki un pārtikas ražotāji visu Covid pandēmijas laiku.Tiek apzinātas esošās un nepieciešamās pārtikas produktu sastāvdaļas, to piegādes, kurām ir jābūt katra pārstrādātāja sortimentā.

(Gleznas autore LOSP valdes locekle Agita Hauka)