Ātrās saites

LOSP valdes locekļi Kaspars Melnis un Guntis Gūtmanis šodien piedalās Rumānijas lauksaimniecības līderu forumā RALF.

 

LOSP valdes locekļi Kaspars Melnis un Guntis Gūtmanis šodien piedalās Rumānijas lauksaimniecības līderu forumā RALF.

 Diskusijas aptvēra visdažādāko jomu loku, sākot no tiešmaksājumiem, saimniecību attīstības tendencēm Eiropā un beidzot ar ūdensapgādi lauksaimniecības zemēs, klimata ietekmi, jaunākajām tehnoloģijām un protams ģeopolitiskajiem izaicinājumiem un pārtikas apgādi.

Kaspars Melnis savā uzstāšanās akcentēja nepieciešamību pēc jaunās paaudzes iesaistes lauksaimniecībā, lai nodrošinātu pārtikas ražošanas ilgtspēju, kā arī nozares prestiža celšanu, kā būtisku izaicinājumu. Kaspars Melnis: “Mums jārāda piemērs, ka lauksaimniecībā viss mainās un attīstās. Tas vairs nav tikai smags roku darbs. Modernas robotu fermas, augstās tehnoloģijas lauku apstrādē un iespēja nopelnīt ir mūsdienu lauksaimniecības pamats.”

Konferencē piedalās gan Rumānijas valdības pārstāvji, gan Eiropas komisijas amatpersonas. Kā arī dažādu moderno tehnoloģiju uzņēmumi un dažādu profilu lauksaimnieki, kas dalās ar savu pieredzi, izaicinājumiem un nākotnes redzējumu.