Ātrās saites

LOSP biedrs Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija aicina piedalīties norisināsies lauka dienu demonstrējumos projekta “Zaļmēslojumu efektivitātes demonstrējums augsnes auglības nodrošināšanai bioloģiskā saimniecībā” ietvaros

____________________________

Informējam, ka 18., 19., 21. un 25. jūlijā četrās bioloģiskajās saimniecībās - ZS "Geidas"SIA "Mazbungas"SIA "IRGK Serviss" un ZS "Gaiķēni" norisināsies lauka dienas demonstrējumu projekta “Zaļmēslojumu efektivitātes demonstrējums augsnes auglības nodrošināšanai bioloģiskā saimniecībā” ietvaros. Projekta realizētājs - Agroresursu un ekonomikas institūts APP. 
LBLA darbojas projektā kā publicitātes nodrošināšanas partneris. 
 
Demonstrējuma mērķis: nodemonstrēt un izvērtēt zaļmēslojuma maisījumu izmantošanas priekšrocības bioloģiskajā saimniecībās augsnes ielabošanā, nodrošinot organiskās vielas bilances paaugstināšanu un uzlabojot mikrobioloģisko aktivitāti.
 
1. Sīkāka informācija, darba kārtība un pieteikšanās lauka dienai ZS "GEIDAS" 18. jūlijā - https://www.lbla.lv/lauka-diena-zalmeslojumu-efektivitates-demonstrejums-zs-geidas
2. Sīkāka informācija, darba kārtība un pieteikšanās lauka dienai SIA "MAZBUNGAS" 19. jūlijā - https://www.lbla.lv/lauka-diena-zalmeslojumu-efektivitates-demonstrejums-sia-mazbungas
3. Sīkāka informācija, darba kārtība un pieteikšanās lauka dienai SIA "IRGK Serviss" 21. jūlijā - https://www.lbla.lv/lauka-diena-zalmeslojumu-efektivitates-demonstrejums-sia-irgk-serviss
4. Sīkāka informācija, darba kārtība un pieteikšanās lauka dienai ZS "GAIĶĒNI" 25. jūlijā https://www.lbla.lv/lauka-diena-zalmeslojumu-efektivitates-demonstrejums-zs-gaikeni
 
Sīkākai informācijai:

Ieva Liepniece-- Latvijas Bioloģiskās lauksaimniecības asociācija
 
Tālrunis: 20262027; 67027227