Ātrās saites

LOSP: Dārzkopības nozarē dominē zinoši eksperti, veiksmīga sadarbība un vēlme darboties

LSIF projekts

LOSP realizētā Eiropas Sociālā fonda projekta „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” ietvarā  Dārzkopības nozares eksperti sniedza ziņojumus par nozares stāvokli, esošo situāciju, problēmām un lobija iespējām nozares labā.


  Pasākuma laikā ziņojumu sniedza “Latvijas Stādu audzētāju biedrības”, “Latvijas Dārznieks” un “Latvijas Augļkopju asociācijas”eksperti. Lai iegūtās teorētiskās zināšanas papildinātu, pasākuma otrajā daļā viesojāmies Bulduru stādaudzētavā, SIA Mārupes siltumnīcās, kooperatīvajā sabiedrībā “Baltijas dārzeņi”  un KS “Mūsmāju dārzeņi”, kur zinoši un kompetenti nozares pārstāvji sniedza ieskatu nozares reālajā darbībā, iepazīstināja ar tehniskajām iespējām, kā arī debatēs tika pārrunātas nozares problēmas un jautājumi, kuru risināšanai būtu jāvelta papildus uzmanība.


I.Cimermane, LOSP izpilddirektore: “Tiešām prieks par šīs nozares darba sparu. Nozarē viss notiek, ja vēl valsts nodokļu politika būtu draudzīgāka un būtu vēl lielāka valsts uzraugošo institūciju pretimnākšana, šī nozare spētu kļūt spēcīgu tirgus dalībnieci. Visas šīs nozares organizācijas veiksmīgi darbojas un spēcīgi aizstāv savas pozīcijas un kopīgā darbā panāk  pozitīvus apstākļus nozares attīstībai un izaugsmei. ”


Visi nozaru eksperti atzina, ka viena no lielākajām problēmām ir tirgus un mūsmāju produkciju realizācijas iespējas, kā arī konkurences iespējas salīdzinājumā ar importa produkciju, tādēļ jo īpaši svarīgi ir aizstāvēt pašmāju ražotājus, popularizēt Latvijas kvalitatīvo pārtiku un kooperēties, jo viens mazs nav cīnītājs, bet lielie tirgi pieprasa apjomu, ko spēj nodrošināt tikai savstarpēja sadarbība nozarē.
A.Hauka, LZF valdes priekšsēdētāja: “Latvijas zemniekos vēl ir saglabājusies vectēvu spīts un darba tikums, tāpēc arī Latvijas lauki tiek apstrādāti, projekti rakstīti un kooperatīvi veidoti. Interesanti un pārliecinoši ar sevi iepazīstināja Ražotāju grupas, kuros ir apvienojušies dārzeņu audzētāji. Gribētos, lai Latvijā ir vairāk šādu ražotāju grupu, kuras kopā rūpējas par produkcijas realizāciju un saimniecību attīstību. “

Nākamajās projekta aktivitātes tiks padziļināti iepazītas piena nozare, laukaugu nozare, netradicionālo nozaru darbība, kā arī jauno lauksaimnieku iespējas un problēmas.

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 2011.gada 1.februārī uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087 „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” īstenošanu.
“93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.” Projekta īstenošanas un attiecināmo izmaksu periods ir no 01.02.2011 līdz 30.11.2011.

Sīkākai informācijai:
LOSP birojs
tel:  67027320