Ātrās saites

LOSP: Pētnieki izveidojuši jaunas paaudzes pH un temperatūras mērīšanas bolusu

Projekts “Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes (SARA) diagnostikai govīm” veiksmīgi noslēdzies! Neskatoties uz dažādiem Covid-19 ierobežojumiem, projektā plānotie rezultāti ir sasniegti. Pētnieki, savstarpēji sadarbojoties, izveidojuši jaunas paaudzes pH un temperatūras mērīšanas bolusu. Šā gada aprīlī tika veikti diagnosticēšanas sistēmas izmēģinājumi LLU laboratorijā ar diviem fistulētiem dzīvniekiem, kuru laikā tika saņemti ph un temperatūras mērījumi. Izmēģinājumu laikā tika atklātas problēmas ar bolusa hermetizāciju, kuras dēl bolusi nenodrošināja ilgsošu darbību, bet reāli tikai dažas dienas. Tika pieņemts lēmums veikt bolusa konstrukcijas uzlabojumus pirms sākt izmēģinājumus "Ogres Piens" un "Zilūži" fermā.
 
Maijā un jūnijā turpinājās darbs pie izmēģinājumu sistēmas pārbaudes LLU laboratorijā un tika sasniegts plānotais rezultāts.
 
Pēc jauniem sistēmas uzlabojumiem veikti izmēģinājumi "Ogres Piens" fermā Ciemupē. 2022. gadā 26. jūlijā iepriekš izvēlētajam dzīvniekam, kura veselības stāvokli novēroja pēdējos mēnešos, pH un temperatūras sensoru bolu ievietoja cauri muti, neizmantojot fistulu. "Ogres Piens" fermā tika izmēģināta diagnoscēšanas sistēma kopumā. pH un temperatūras mērījumi tika ierakstīti ik 10 minūtes kontroliera atmiņā.
Gala rezultātā dati tika reģistrēti sistēmas datu bāzē, tika apstrādāti un reprezentēti ar web interfeisu.
 
Plašāka informācija par projektu “Mazcenas boluss spurekļa parametru monitoringam un agrīnai subakūtas spurekļa acidozes "SARA" diagnostikai govīm” (Nr. 18-00-A01612-000004) skatāma šī raksta pielikumā.

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 364.87 KB
2 714.27 KB
3 4.26 MB