Ātrās saites

Ekonomikas ministrijā aizvadīta diskusija par prasībām degvielas uzpildes staciju iekārtām un uzraudzību

Šī gada 29.novembrī aizvadīta Ekonomikas ministrijas organizēta sanāksme par iespējamiem grozījumiem Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.74 “Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”*.
 
Noteikumi nosaka būtiskās prasības degvielas uzpildes stacijām, tajā skaitā tvertnēm, cauruļvadiem, degvielas uzpildes iekārtām un to aprīkojumam, un kuru kopējais tvertņu tilpums pārsniedz 2,5 m3, un kuras paredzētas transportlīdzekļu degvielas tvertņu uzpildīšanai - kas viennozīmīgi nav pieņemams lauksaimniekiem, kuri degvielu glabā tikai un vienīgi savas saimniecības vajadzībām‼️
 
LOSP biedra "Latgales ražojošo lauksaimnieku apvienība" (LRLA) pārstāvis - valdes priekšsēdētājs Aivars Bernāns, sniedz īsu apkopojumu, ieskatu par sanāksmē aizvadīto diskusiju:
 
 • Latvijas tirgū ir nokomplektētas kompaktas iekārtas, kas tiek izmantotas savām vajadzībām (piem., zemn. saimn.,) un tiek pārvietotas. Kopumā tās ir ap 25 tūkst. iekārtām, no tām reģistrētas kā bīstamas iekārtas - 60;
 • Zemnieku saimniecībām, lai saņemtu atbalstu projektos, tiek pieprasīts, lai šīs iekārtas ir reģistrētas kā bīstamās iekārtas;
 • Līdz šim nav informācijas par vides vai citiem drošības negadījumiem, kuru būtu izraisījušas šādas iekārtas;
 • Saistošie normatīvie akti, MK noteikumi:
  - Nr. 74 "Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība";
  - Nr.409 "Noteikumi par vides aizsardzības prasībām degvielas uzpildes stacijām, naftas bāzēm un pārvietojamām cisternām";
  - Nr.662 "Akcīzes preču aprites kārtība";
  - Nr.384 "Bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās uzraudzības kārtība";
  - Nr.384 "Noteikumi par bīstamajām iekārtām".
   
 • Lietuvā un Igaunijā pašreiz šādas iekārtas netiek uzraudzītas;
 • Atšķirīga institūciju interpretācija ir par degvielas uzpildes staciju, stacionāro un pārvietojamo tvertni.
"Esošais normatīvais regulējums, kas uzrauga publiskās uzpildes stacijas, nav attiecināms uz šīm iekārtām. Šāds regulējums kavē iekārtu atjaunošanu projektu ietvaros. Nesamērīgs regulējums veicinās darbības prasību apiešanai," uzsvēra Aivars Bernāns, LOSP un LRLA pārstāvis.
 
Noslēdzošie secinājumi, iesaistīto pušu uzdevumi un tālākā virzība:
 • Tiks veikta papildus situācijas izpēte;
 • Normatīvais regulējums jānodrošina saprātīgā līmenī;
 • Jārod racionāli risinājumi;
 • Jāizstrādā jauns attiecināmais normatīvais regulējums.
 • *Ministru kabineta 2001. gada 20. februāra noteikumi Nr.74 “Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”
*Ministru kabineta 2001. gada 20. februāra noteikumi Nr.74 “Prasības degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskajām iekārtām un iekārtu tehniskās uzraudzības kārtība”