Ātrās saites

Aizvadīta LOSP diskusija ar LSA par sertificētas sēklas nozīmi lauksaimniecībā

LOSP valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis, priekšsēdētāja vietnieks Jānis Irbe un ģenerāldirektors Guntis Vilnītis aizvadīja tikšanos ar Latvijas Sēklaudzētāju Asociācijas pārstāvjiem - valdes priekšsēdētāju Andu Rūtenbergu Āvu un valdes locekļiem. Tikšanās norisinājās Agroresursu un ekonomikas institūtā, Stendes pētniecības centrā.
Diskusijas ietvaros kā viens no visaktuālākajiem tematiem tika uzsvērts - lauksaimnieku izmantotā pavairojamā materiāla, proti, sēklas, kas nav sertificēta, kvalitāte un šīs neznāmās izcelsmes sēklas īpatsvars. Abas puses ir vienotas nostājā - nepieciešams risināt šo problēmu, jo sēklas kvalitātes uzlabošana nes ilgtermiņa labumu visām iesaistītajām pusēm, turklāt nākotnē vislielākie ieguvēji būs paši lauksaimnieki.
LOSP valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis: "Auga sēklas kvalitātei ir būtiska nozīme, kāda būs lauksaimnieka raža. Mūsdienu aktuālie pētījumi, selekcija un arī modernās tehnoloģijas spēj ievērojami samazināt ārējās vides riskus, kā arī veicināt ražas apjomu un produkta kvalitāti. Tādēļ mēs aktīvi sadarbojamies ar Latvijas Sēklaudzētāju Asociāciju - lai kopīgi identificētu iespējamās problēmas un veidotu risinājumus, kas būtu īpaši noderīgi Latvijas lauksaimniekiem!"