Ātrās saites

LOSP parakstījusi sadarbības memorandu ar Ukrainas lauksaimniecības NVO delegāciju

Šā gada 9. maijā Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes (LOSP) vadība tikās ar Ukrainas lauksaimniecības nevalstisko organizāciju pārstāvjiem. Tika pārrunāti savstarpējās sadarbības jautājumi, tajā skaitā pārtikas produkcijas importa un eksporta iespējamie risinājumi, kā arī parakstīts sadarbības memorands.
 
LOSP valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis: “Latvija nupat - aizvadītajā nedēļā, svinēja Latvijas valsts Neatkarības atjaunošanas dienu. Vienlaikus, diemžēl, Ukrainā vēl aizvien notiek karš, kas ietekmē Ukrainas iedzīvotājus un visas valsts ekonomiskās nozares. Mūsu uzdevums ir sniegt palīdzīgu roku Ukrainai jau šobrīd, veidojot stabilus sadarbības pamatus, lai pakāpeniski veidotu atbalsta mehānnismus un tīklu Ukrainas atjaunošanas veicināšanai.”
 
Ukrainas pārstāvji uzsvēra nepieciešamību sadarboties jautājumos, kas saistīti ar Ukrainas virzību uz iestāšanos Eiropas Savienībā un Latvijas būtisko pieredzi iestāšanās procesā un zināšanām lauksaimniecības nozares pielāgošanā darbam jaunos tirgus apstākļos. Pārrunātas arī sadarbības iespējas pieredzes apmaiņā nevalstisko organizāciju iesaistē lēmumu pieņemšanas procesā un sadarbībā ar valsts pārvaldes un politikas institūcijām.
 
Diskusiju laikā abas puses vienojās, ka ir daudz sadarbības iespēju gan īstermiņā, gan arī redzami daudz jautājumi, kas prasīs kopēju sadarbību ilgākā laikā. Galvenokārt, puses vienojās, ka lielākais pienesums no sadarbības, ko var veikt neatliekami ir savstarpēju biznesa  kontaktu nodrošināšana. Noslēgumā abas organizācijas draudzīgi vienojās par oficiālu sadarbību un parakstīja sadarbības Memorandu.
 
LOSP pārstāvēja valdes priekšsēdētājs Guntis Gūtmanis, valdes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Irbe un valdes locekle, Latvijas cūku audzētāju asociācijas vadītāja Dzintra Lejniece. Savukārt Ukrainas lauksaimniecības NVO delegāciju pārstāvēja “MIKOLAYV REGIONAL AGRICULTURAL CHAMBER” valdes priekšsēdētājs SKACHKOV DMYTRO, “ASSEMBLY OF AGRARIAN CHAMBER OF UKRAINE” vadītājs OLEKSII SEREDA un FINANCIAL ADVISOR OKSANA USTYMENKO.