Audioieraksts - KLP darbībā (A.Krauze)

Kā darbībā izpaužas Kopējā lauksaimniecības politika? Kādas produkcijas ražotāji to sajūt caur savām profesionālajām organizācijām? Par to šoreiz skaidro Zemkopības ministrijas parlamentārais sekretārs Armands Krauze, kuram ir nozīmīga pieredze lauksaimnieku organizāciju kontaktos ar Eiropas Komisiju. Informāciju apkopo Imants Austriņš. Skan raidījums „Eiropa Fondi”.

No vispārīga uz konkrēto – tāds šoreiz secinājumu ceļš. Armands Krauze sīkāk detaļās.