Audioieraksts - Sabiedriskie labumi (V. Reinfelds)

Sabiedriskie labumi, ko sniedz KPL stabilitāte un investīcijas. Pieredze sākot no SAPARD un ES fondu apguves sākumiem.LAD Zemgales reģionālās pārvaldes direktors Viesturs Reinfelds par reģiona un Latvijas kopumā attīstību ar ES fondu palīdzību.