Audioieraksts - KLP Nozīme (I.Ādamsons)

KLP Nozīme! Kooperācijas un investīciju nozīme lauksaimniecības attīstībā ar KLP atbalstu. Smiltenes zemnieks Ivars Ādamsons, z/s „Rožkalni”, par pakāpenisku attīstību un pieredzi Vācijā, kas KLP labumus izmanto ilgstošāk. Augstas kvalitātes produktu ieguves nodrošinājums un risku sadalīšana.