Audioieraksts - KLP prioritātes. Zaļā komponente (M.Blūma)

KLP prioritātes nākotnē. Zaļā komponente. Latvijas bioloģiskās lauksaimniecības produktu ražotāji un asociācijas izpilddirektore Mairita Blūma. Ilgspējīgas zemes resursu izmantošanas politika.