Audioieraksts - Iekšējā ES lauksaimniecības produktu tirgus aizsardzība (G.Jakobsone)

Kas ir KLP? Iekšējā ES lauksaimniecības produktu tirgus aizsardzība. LOSP eksperte Ginta Jakobsone.