KLP – Lauksaimniecība nav tikai bizness!

20.oktobrī Kuldīgā notika pirmais Informatīvās kampaņas “KLP - rītdiena sākas šodien” seminārs. Semināra mērķis bija informēt lauksaimniekus un lauku iedzīvotājus par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pamatprincipiem un Eiropas Komisijas priekšlikumu par KLP reformu, aktīvi iesaistīt lauksaimniekus diskusijās par KLP nākotni, jo KLP nākotni mēs veidojam jau šodien!

Ginta Jakobsone, LOSP vadošā eksperte: "Mani patīkami pārsteidza Kurzemes lauksaimnieku aktivitāte diskusijās par kopējās lauksaimniecības politiku nākotnē, kurās lauksaimnieki piedāvāja  priekšlikumus, kā arī norādīja uz lietām, kas būtu jāmaina nākotnes politikā. Domāju, ka seminārs Kurzemē izdevās un ļoti ceru, ka tikpat liela aktivitāte būs arī citos reģionos."

No lauksaimnieku puses tika aktualizēti šādi svarīgākie jautājumi un problēmas:

 • Lauksaimniecība nav tikai bizness, jādomā arī par to, kādi būs Latvijas lauki nākotnē, kāda būs lauku vide.
 • Normatīvo aktu nestabilitāte – nav iespējams izsekot nemitīgajām likumdošanas izmaiņām.
 • Dzīve laukos ekonomiski neizdevīga – liela daļa pakalpojumu laukos nav pieejami, vai ir pieejami par daudz lielāku samaksu nekā pilsētās.
 • Citu valstu pieredze lauksaimniecības atbalstīšanā – arī Latvijas atbildīgajām institūcijām būtu jāatbalsta Latvijas lauksaimniekus un lauksaimniecību.
 • Jāatbalsta mazās saimniecības, jānovērtē mazo saimniecību loma lauku apdzīvotības nodrošināšanā.
 • Jāattīsta lauku infrastruktūra, veicinot lauku apdzīvotību.
 • Jāatrisina lauksaimniecības zemju kreditēšanas jautājums.
 • Jāveicina vidi saudzējoša lauksaimniecība – zeme kā ilgtspējīgs resurss.
 • Jāsamazina pārlieku lielā ministriju un institūciju centība, kas lauksaimniekam uzliek papildus administratīvo slogu.
 • Politiskajās sarunās jāizmanto mērķtiecīgas diplomātiskās sarunas, lai spētu ietekmēt Briseles lēmumus.
 • Vairāk jāinformē lauksaimnieki par kooperācijas ieguvumiem, veicinot kooperatīvu attīstību.

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra ES lauksaimniecības un lauku attīstības lietu biroja vadītāja Nora Lapiņa semināra dalībniekiem stāstīja par iedzīvotāju iespēju ietekmēt un līdzdarboties KLP dokumentu izstrādē. Nora Lapiņa: „Informācijas apmaiņa no lauksaimniekiem līdz pat Briselei nonāk caur dažādām horizontālām un vertikālām lauksaimnieku organizācijām. Biroja uzdevums ir palīdzēt lauksaimniekiem sadarboties ar ES institūcijām, lai efektīvāk izmantotu cilvēkresursus. Būtiski, lai katrs lauksaimnieks iesaistītos kopēju jautājumu risināšanā, uzņemtos savu daļu atbildības par kopējiem darbiem. Katram lauksaimniekam ir jābūt piederīgam kādai organizācijai un jāiegulda sava artava gan caur darbiem, gan finansiālu atbalstu organizāciju darba nodrošināšanai. Kopā sadarbojoties mums ir lielāks spēks savu viedokļu paušanā un interešu lobēšanā gan tepat Latvijā, gan Eiropas Savienībā.”

Mārtiņš Trons, Zemnieku saeimas pārstāvis: „Latvijas lauksaimnieku produktu augsto kvalitāti novērtē gan vietējā sabiedrība, gan sadarbības partneri Eiropas Savienības valstīs un citur pasaulē. Diemžēl pašreizējā Eiropas Savienības lauksaimniecības politika ne mūsu, ne citu ES jauno dalībvalstu lauksaimniekiem nenodrošina vienlīdzīgas konkurences iespējas. Mūsu lauksaimnieki ir spiesti izpildīt tās pašas prasības, bet pieejamie resursi ir daudz mazāki nekā veco dalībvalstu zemniekiem degvielas, elektrības un citas ražošanas izmaksas ir tādā pašā līmenī kā tas ir citās Eiropas valstīs. Lai radītu vienlīdzīgus konkurences nosacījumus visiem Eiropas lauksaimniekiem, kopā ar Baltijas lauksaimnieku organizācijām esam definējuši vienotu nostāju, ka tiešo maksājumu apjomam visās dalībvalstīs ir jābūt līdzīgam - ne mazākam par 90% un ne augstākam par 120% no ES vidējā atbalsta apjoma. Taču nedrīkstam tikai gaidīt uz vienlīdzīgiem maksājumiem, Latvijas lauksaimnieki ir spējīgi strauji apgūt jaunas tehnoloģijas, efektīvi strādāt, tādēļ jāmācās, jāmeklē informācija un jāražo produkti, tie jāpārstrādā, tātad jārada lielāka pievienotā vērtība, kas atkal dos lielāku peļņu pašiem lauksaimniekiem un padarīs tos konkurētspējīgākus Eiropā un pasaulē. Ražošanai, videi draudzīgai, efektīvai, rentablai, tai jābūt mūsu prioritātei numur viens.”

Informatīvo kampaņu ietvaros Latvijas lauksaimnieku biedrības "Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome" (LOSP) un "Zemnieku saeima" (ZSA) kopā ar Zemkopības ministriju aicina lauksaimniekus uz semināriem "Ietekmē lauksaimniecības un lauku nākotni jau šodien!". Ceram, ka arī nākamajā seminārā zemgaliešu aktivitāte būs tikpat liela kā kurzemnieku! Nākamais seminārs notiks jau 27.oktobrī – Jelgavā, Jelgavas kultūras namā, Jelgavā, Krišjāņa Barona ielā 6,  plkst. 10:00.


„Šī informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli.”

 

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 2.35 MB