Ātrās saites

Piena un gaļas nozares ziņojums - 2.novembris

LSIF projekts

Realizējot Eiropas Sociālā fonda (SIF) projektu, šī gada 2.novembrī turpināsim iepazīties ar lauksaimniecības nozarēm. Šoreiz prezentāciju par savu nozari, tās problēmām, iespējām un vajadzībām sniegs piena un gaļas nozares pārstāvji, tāpat arī tiks prezentēti gaļas nozares ziņojumi (aitkopības un cūkkopības nozarē).

Nozares ziņojumi:
1) Ekspertu ziņojums par piena nozari, tās novērtējumu, problēmām, risinājumiem – Ziņotājs: “Latvijas Holšteinas lopu šķirnes audzētāju asociācija”.
2) Ekspertu ziņojums par gaļas (cūkkopība) nozari, tās novērtējumu, problēmām, risinājumiem – Ziņotājs “Latvijas Cūku audzētāju asociācija”.
3) Diskusija par aitkopības nozares situāciju, problēmām un to risinājumiem – Ziņotājs z/s “Ķempēnu” saimnieks.
4) Praktiskie piemēri Aitkopības nozarē – z/s”Ķempēni”
5) Praktiskie piemēri Piena lopkopības nozarē - z/s”Vītoliņi”

Norises vieta: Lauku māja “Ķempēni”, Valkas rajons.
http://www.kempeni.lv/kontakti/kontakti.html


Dalība pasākumā ir ierobežota, tādēļ aicinām interesentus pieteikties līdz 31.oktobrim
Esi zinošs-iepazīsti līdzdarbojošās nozares!

_________________________________________
Nākamā projekta aktivitāte būs 9.novembrī – Netradicionālās nozares ziņojums, kad prezentāciju par savu nozari, tās problēmām, iespējām un vajadzībām sniegs netradicionālas nozares pārstāvji.

 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 2011.gada 1.februārī uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087 „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” īstenošanu. 93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.” Projekta īstenošanas un attiecināmo izmaksu periods ir no 01.02.2011 līdz 30.11.2011.