Ātrās saites

Pārrobežu sadarbība un iespējas, kurām nav robežu!

LAT-LIT projekts

Šodien, 31.oktobrī Jelgavā notiks projekta „Jaunas biznesa idejas ar mantotām tradīcijām – nākotne bez robežām” noslēguma sanāksme, kurā tiks pārrunāti projektā noteiktie mērķi un sasniegtie rezultāti. Tāpat sanāksmē tiks pārrunāti projektā iesaistīto jauniešu vērtējumi un projekta administratīvie jautājumi, kas palīdzēs atrast kopsaucējus un ieteikumus turpmākajai sadarbībai, jau citu projektu ietvaros.

Gada garumā projektā iesaistītie jaunieši no Latvijas un Lietuvas piedalījās darba grupās, pieredzes apmaiņas braucienos un paralēli strādāja pie savu biznesa plānu izstrādāšanas.

Projekta galvenais mērķis bija palielināt lauksaimniecības nozares prestižu Latvijas – Lietuvas jauniešu vidū, vienlaicīgi veicinot uzņēmējdarbības attīstību un nacionālo tradīciju saglabāšanu.
Lai sasniegtu galveno projekta mērķi tika noteikti vairāki apakšmērķi:
- motivēt Latvijas un Lietuvas jauniešus atgriezties dzimtajā pierobežas teritorijā pēc studiju pabeigšanas, lai uzsāktu biznesa aktivitātes;
- palielināt sadarbību starp Lietuvas un Latvijas jauniešiem un jaunajiem lauksaimniekiem, attīstot kopīgas sadarbības grupas;
- apmainīties ar pieredzi, zināšanām un labas prakses piemēriem par lauksaimniecības dažādošanu un ilgtspējīgu attīstību pierobežas teritorijā.

Stiprā jauniešu sadarbība un draudzība projekta laikā veicināja pārrobežu jauniešu sadarbības attīstību, kā arī jauniešu vēlmi iesaistīties reģiona nākotnes plānošanā, lai kopīgi attīstītu pierobežu reģionus.

Projekta laikā notika virkne plānoto aktivitāšu, kas jauniešiem deva zināšanas par Latvijas un Lietuvas tradīcijām, kā arī par uzņēmējdarbības attīstību, lai veicinātu jaunu ideju radīšanu, izmantojot no iepriekšējām paaudzēm mantotas tradīcijas un atklājot jaunas iespējas šīs idejas īstenot pierobežu reģionos.

Projektā iesaistītajiem jauniešiem, attīstot savas idejas un redzot dažādās iespējas, jāveicina papildus interese atgriezties Latvijas – Lietuvas pierobežu lauku teritorijās, jo projekta galvenais uzdevums ir atklāt šīs iespējas un iedrošināt jauniešus tās īstenot. Projekta laikā jaunieši tika virzīti domāt par nebeidzamajām iespējām pierobežas zonā, kas vairāk orientētas uz uzņēmējdarbības attīstību nākotnes perspektīvā – veicinot pierobežas rajonu attīstību un vienlaicīgi saglabājot tradīcijas kā vērtību. Tāpat attīstot biznesa idejas jaunieši paralēli ģenerēja dažādas modeļus, kā uzlabot reģionālo plānošanu un izglītības sistēmas izmaiņas, lai uzlabotu studiju programmas atbilstoši vajadzībām, tā stiprinot programmas reģionu kapacitāti. Tāpat projekta ietvaros tika izveidots forums jauniešiem, kurā jaunieši var apmainīties ar informāciju par dažādām tēmām, kas aktuālas jaunajiem lauksaimniekiem. Caur projekta aktivitātēm zināšanas un pieredze tika nodota jauniešiem, lai tās tālāk izmantotu sava reģiona uzņēmējdarbības, sociālās un kultūras vides aspektu uzlabošanai.

Arī projekta jaunieši atzina, ka projekta aktivitātes bija ļoti saistošas, interesantas un noderīgas turpmākajās darbībās - projekts saliedēja jauniešus un laika gaitā ar biznesa plānu starpniecību izveidojās komandas, kuru dalībnieki lieliski varēja pārbaudīt viens otra uzticību, iemācījās savstarpējo komunikāciju un starpvalstu sadarbību. Un galvenais, ka jaunieši saskata reālas iespējas, kā atgriezties pierobežas teritorijās, kā tās attīstīt un veidot uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi – atrast un saskatīt šīs iespējas, iespējas, kurām nav robežu!

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 332 KB