Ātrās saites

LOSP Netradicionālās nozares grupas ziņojums - 9.novembris

LSIF projekts

Realizējot Eiropas Sociālā fonda (SIF) projektu, šī gada 9.novembrī turpināsim iepazīties ar lauksaimniecības nozarēm. Šoreiz prezentāciju par savu nozari, tās problēmām, iespējām un vajadzībām sniegs biedrības “Latvijas Jauno Zemnieku kluba”pārstāvji un Latvijas Industriālo kaņepju asociācijas pārstāvji.

Nozares ziņojumi:
1) Ekspertu ziņojums par netradicionālo nozari, tās novērtējumu, problēmām, risinājumiem – Ziņotājs: Biedrība "Latvijas Jauno Zemnieku klubs" (JZK)
2) JZK filmiņa “Mēs par Latvijas lauksaimniecību”. 3.daļa- Latvijas jaunie lauksaimnieki par Dārzkopību.
3) Ekspertu ziņojums par netradicionālo nozari, tās novērtējumu, problēmām, risinājumiem
“Kaņepju audzēšanas, novākšanas un pārstrādes riski un ieguvumi“ - Ziņotājs: Latvijas Industriālo kaņepju asociācija valdes priekšsēdētāja vietnieksTālis Laizāns
4) Praktiskie piemēri  - Senlatviešu kaņepju novākšanas un pārstrādes iekārtās un Adzelviešu produkcija – Ziņotājs: z/s Adzelvieši saimnieks Jānis Grīnbergs

Norises vieta: Valmieras raj., Burtnieku nov., “Adzelvieši”

Dalība pasākumā ir ierobežota, tādēļ aicinām interesentus pieteikties līdz 8.novembra plkst. 10:00
Esi zinošs-iepazīsti līdzdarbojošās nozares!
_________________________________________

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 2011.gada 1.februārī uzsākta Eiropas Sociālā fonda projekta 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087 „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” īstenošanu. 93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.” Projekta īstenošanas un attiecināmo izmaksu periods ir no 01.02.2011 līdz 30.11.2011.