AIZPILDI ANKETU!

Anketa - Par Lauku attīstības, meža, lauksaimniecības un zivsaimniecības nozaru prioritātēm un atbalsta pasākumiem 2014-2020.gadam!

Par Lauku attīstības, meža, lauksaimniecības un zivsaimniecības nozaru prioritātēm un atbalsta pasākumiem 2014-2020.gadam Tuvojoties nākošajam plānošanas periodam (2014-2020.g.) Zemkopības ministrija ir uzsākusi konsultācijas ar partneriem par aktualitātēm nozarēs un nepieciešamo rīcību turpmākai nozaru attīstībai. Šajā sakarā esam sagatavojuši anketas viedokļu apzināšanai attiecībā uz attīstības politiku, situācijas novērtējumu nozarēs, atbalsta aktivitātēm šajā periodā un arī vēlamies izzināt viedokli par prioritātēm un atbalsta pasākumiem kas būtu aktuāli nākošajam plānošanas periodam mūsu partneru un nozarē iesaistīto skatījumā. Anketa paredzēta viedokļu apzināšanai lauku attīstības, lauksaimniecības, mežu un zivsaimniecības jomās institūciju, sabiedrisko organizāciju un uzņēmēju līmenī. Anketā sniegtie viedokļi netiks uzrādīti individuālā līmenī, tie tiks apkopoti un turpmākai diskusijai izmantoti apkopotā veidā. Vienlaicīgi vēršam uzmanību, ka nozaru sabiedrisko organizāciju viedoklis tiks publiskots, ar mērķi iepazīstināt plašāku interesentu loku ar organizāciju viedokli. Anketu iespējams aizplatīt arī izmantojot „Lauku tīkla” ( http://www.laukutikls.lv ) un „Zivsaimniecības sadarbības tīkla” ( http://www.laukutikls.lv/zivsaimnieciba ) iespējas. Šajā sakarā lūdzam izmantot „Lauku tīkla” un „Zivsaimniecības sadarbības tīkla” iespējas, vai aizpildīt pielikumā nosūtīto anketu un to nosūtīt elektroniski uz sekojošu adresi: Sarmītei Babānei LOSP Projektu vadītājai sarmite.babane@losp.lv

Pievienotie faili lejuplādēšanai

Pievienoto failu un satura autortiesības pieder to oriģinālajiem īpašniekiem. Veicot šīs informācijas vai failu pārpublicēšanu, ir nepieciešama obligāta atsauce uz to oriģinālo autoru!

# Fails Faila izmērs
1 56 KB