Jaunās paaudzes iesaistīšana lauksaimniecībā ir aktuāls izaicinājums gan Latvijā, gan Eiropā

Lai vairotu jauniešu interesi par lauksaimniecību un veidotu priekšstatu par to kā modernu, izaicinājumiem pilnu un tehnoloģiski augsti attīstītu nozari, Latvijas lauksaimnieku organizācijas iesaista bērnus, jauniešus un topošos lauksaimniekus izglītojošās aktivitātēs.

Vairāk informācijas šeit: http://www.losp.lv/node/812