Ātrās saites

LOSP: Uzzināt lietas, kas nezināmas un atcerēties sen aizmirstās!

LSIF projekts

LOSP realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” tikās ar piena un gaļas nozares vadošajiem ekspertiem, kaņepju audzētājiem, kā arī jaunajiem lauksaimniekiem, lai aplūkotu pašreizējo situāciju attiecīgajās nozarēs, kā arī noteiktu problēmas un definētu vajadzības nozaru turpmākai attīstībai.

Visu nozaru pārstāvji atzina, ka nozarēs trūkst speciālistu, aizvien mazāk Latvijas laukos saimnieko gados jauni cilvēki un valda uzskats, ka lauksaimniecība nav perspektīva un vilinoša jaunajiem. Izglītības sistēma lauksaimniecības jomā ir jāmaina, jāatjauno arodskolas un prakses vietas, jo teorētiskās zināšanas ir tikai puse - tā atzina visi speciālisti. Maldīgs ir Latvijas jaunatnes priekšstats, ka augstākā izglītība ir perspektīvāka. Daudzās Eiropas valstīs tieši arodizglītība tiek vērtēta augstāk, jo jauniešiem jau ir arods un prasmes, ne tikai teorētiskas zināšanas un tas darba devēja acīs ir liels pluss.  
Valstij ir jārada pozitīvi apstākļi, lai jauni cilvēki saimniekotu laukos, vai tās būtu nodokļu atlaides pirmajos saimniekošanas gados, vai cita veida pretimnākšana no valsts. Jebkurā gadījumā tā būtu zīme, ka valsts ir ieinteresēta jaunu uzņēmumu radīšanai, jo jebkurš no soļiem jauniešus vairāk stimulētu darboties laukos.  Noskatoties filmiņu par darbīgiem un varošiem jauniešiem var droši teikt, ka tie ir piemērs ikvienam un lai arī darbs lauksaimniecībā ir smags un izaicinošs, ja dara, tad viss izdodas. Tas parāda, ka jaunietis ir gatavs arvien jauniem izaicinājumiem.
Filmiņas var noskatīties šeit:

Filma par graudkopību: http://bit.ly/vKc09T

Filma par piena lopkopību: http://bit.ly/tmY54K

Filma par dārzkopību: http://bit.ly/sGg30F

“Viss jaunais ir labi aizmirsts vecais”- veca latviešu gudrība, kuru atcerēties nācās ne vienu reizi vien, iepazīstoties ar kaņepju audzētāju darbību. Kaņepju audzēšana ir nozare, kas jāatmodina, jo pirms gadu simtiem Latvijā tā bija ļoti attīstīta un populāra.

Reti, kurš zina, ka kaņepju eļļa stiprina imunitāti, kaņepju aizdars un kaņepju riekstiņi ir uzskatāmi par gaļas aizvietotāju, ka kaņepju šķiedras pārstrādes rezultātā var iegūt gan zeķes, ziepes, šampūnus, auklas, audumus, dažādus būvmateriālus un vēl daudz dažādus produktus. Tā ir lieliska eksporta nozare Latvijai ar daudziem nišas produktiem. Atliek tikai darboties un sev atgādināt: MĒS VARAM!

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 2011.gada 1.februārī uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087 „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” īstenošanu.
“93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.” Projekta īstenošanas un attiecināmo izmaksu periods ir no 01.02.2011 līdz 30.11.2011.

Sīkākai informācijai: LOSP birojs tel.:  67027320

Informāciju sagatavoja: Indra Cimermane, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP).