LOSP:Konference EP par KLP nākotni pēc 2013.gada

Vakar 23. novembra vakarā noslēdzās Eiropas Savienības prezidējošās valsts Polijas Eiropas Parlamentā (EP) organizētā konference par likumdošanas priekšlikumiem attiecībā uz kopējas lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2013. gada.

Vairāk informācijas: http://www.losp.lv/node/835