Ātrās saites

LSIF projekta prezentācijas

LSIF projekts

Ir noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekts „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” .

Notikuši divi mācību kursi par rakstisko un mutvārdu komunikāciju, un septiņi nozaru mācību pasākumi par nozaru problēmām. Tika izstrādātas arī vadlīnijas (rokasgrāmata) attiecībā uz pārtikas amatniekiem (mājražotājiem) .
Visi attiecīgo pasākumu materiāli pieejami pievienotajos pielikumos!

 

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 2011.gada 1.februārī uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087 „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” īstenošanu.
“93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.” Projekta īstenošanas un attiecināmo izmaksu periods ir no 01.02.2011 līdz 30.11.2011.