Ātrās saites

LOSP: nozaru pārstāvji atklāj problēmu cēloņus

LSIF projekts

Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) pirms Eiropas Sociālā fonda projekta „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” īstenošanas izvirzīja mērķi: veicināt vienas lauksaimniecības nozares izpratni un zināšanas par citām nozarēm, to problēmām, kā arī veicināt nevalstisko organizāciju savstarpējo komunikāciju, lai ikdienas saskarsme būtu ar izpratni un rezultatīva.

Ir īstenoti septiņi visu lauksaimniecības nozaru mācību pasākumi par situāciju nozarēs, problēmām, to risinājumiem un lobija iespējām. Katra no lauksaimniecības nozarēm akcentēja savas problēmas un izaicinājumus, tomēr radās arī tādi jautājumi, kas ir risināmi visiem kopā.

Visu nozaru pārstāvji uzsvēra, ka nodokļu slogam ir jābūt izturamam, bet nodokļu politikai -motivējošai nodokļu godprātīgai maksāšanai, kā arī motivējošai strādāt un radīt jaunus uzņēmumus. Valstij jāspēj parādīt, ka tai rūp ražotājs, ka tā ir gatava sadarbībai un kopīgi rast risinājumu abpusējam labumam. Valsts, esi lauksaimnieka draugs - ražosim kopā!


Kā viens no kopīgi risināmiem jautājumiem ir kooperācijas attīstība, jo joprojām atsevišķām nozarēm neizdodas sastrādāties. Neuzticība citiem vai vēlme dominēt? Tomēr visi ir vienisprātis, ka kooperācija ir viens no ķēdes posmiem, kur ražotāji varētu apvienot spēkus saražoto preču kopīgai pārstrādei un tirdzniecībai, kā arī veiksmīgas eksporta produkcijas radīšanai.


Lauksaimnieki satraucas par izglītības sistēmu, jo lauksaimniecībā tieši arodizglītībai ir lielāka vērtība, praktiskās zināšanas ir viens no būtiskākajiem vērtēšanas kritērijiem darba devēja acīs, diemžēl viens no lielākajiem klupšanas akmeņiem darba ņēmējiem. Paliek atklāts jautājums - vai Latvijas augstskolas spēj sagatavot darba tirgum atbilstošus audzēkņus, kurus darba devējam nav papildus jāapmāca?


Visās nozarēs iesaistītie uzsvēra jautājumu par kontrolējošām iestādēm un to darbu. Kontrolieris, kas pēc būtības ir padomdevējs un uzraugs, mūsu valstī kļuvis par soģi un iekasētāju. Lauksaimnieki saka: ”Kontrolieri, esi mans draugs, iesaki, nevis sodi!  Mani nodokļi ir tava alga, nebūs manis - nebūs tev algas!”. Humors, bet sava patiesība tur ir.
Nozarēm savstarpēji iepazīstoties un satuvinoties ir radusies izpratne par to, ka, spēkus apvienojot, lauksaimnieki spēj atrisināt visai lauksaimniecībai būtiskus jautājumus. Galvenais ir nestāvēt malā, bet piedalīties.
Projekta ietvaros ir notikuši divi mācību kursi par rakstisko un mutvārdu komunikāciju. Nevalstisko organizāciju pārstāvjiem nereti ir jāuzstājas publikas priekšā, prezentējot savu organizāciju un tās biedru viedokli, kam jābūt pareizi pasniegtam, lai to sadzirdētu adresāts.

Tika izstrādāta rokasgrāmata pārtikas amatniekiem. Aizvien vairāk lauku iedzīvotāji pievēršas mājražošanai, lai nodrošinātu sevi un apkārtējos ar kvalitatīvu pārtiku, kā arī lai rastu iespēju nopelnīt sev algu. Pēc rokasgrāmatas izstrādes un pirmo normatīvo aktu apkopošanas, pārtikas amatnieki ir nolēmuši apvienoties biedrībā, lai aizstāvētu savu darbību un iestātos par regulējošos aktu sakārtošanu.
Visu pasākumu prezentācijas var apskatīties LOSP mājas lapā: http://www.losp.lv/node/837
    
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP) 2011.gada 1.februārī uzsāka Eiropas Sociālā fonda projekta 1DP/1.5.2.2.2/10/APIA/SIF/087 „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” īstenošanu.
“93% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.” Projekta īstenošanas un attiecināmo izmaksu periods ir no 01.02.2011 līdz 30.11.2011.

Sīkākai informācijai: LOSP birojs, tel.:  67027320

Informāciju sagatavoja: Indra Cimermane, Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome (LOSP)