Ātrās saites

Nozaru ekspertu ziņojumu dokumentācija

Nozaru ekspertu ziņojumi - 2012

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 08.11.2012

Valsts Lauku tīkla 2012. gada darba plāna aktivitātes „Nozaru ekspertu ziņojumi” ietvaros nacionālā līmeņa lauksaimniecības nozaru organizācijām bija jāsagatavo nozares/jomas analīze un jāizstrādā priekšlikumi nozares attīstībai. Ar šo aktivitāti tiek veicināta lauksaimniecības un mežsaimniecības nozaru nevalstisko organizāciju līdzdalība pozīcijas par Kopējās lauksaimniecības politikas nākotni aizstāvēšanā un citu nozarēm būtisku jautājumu apspriešanā, kā arī pilnvērtīgu iesaisti priekšlikumu izstrādē nākamajam plānošanas periodam.

Piena pārstrādes nozares ziņojums

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 22.12.2011

Stādaudzētāju nozares ziņojums

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 22.12.2011

Kažokzvēru nozares ziņojums

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 22.12.2011

Jauno zemnieku kluba ziņojums

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 22.12.2011

Zirgkopības nozares ziņojums

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 22.12.2011

Biškopības nozares ziņojumi

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 22.12.2011

Kazkopības nozares ziņojums

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 22.12.2011