Ātrās saites

Nozaru ekspertu ziņojumu dokumentācija

Nozares ekspertu ziņojumi

Krista Garkalne's picture
Autors:
Krista Garkalne | Publicēts: 22.12.2011

Lauksaimniecības nozaru organizācijas veikušas nozares situācijas analīzi, iesaistot organizācijas biedrus un pārstāvot visas Latvijas teritoriju, izstrādājušas priekšlikumus nepieciešamajiem grozījumiem normatīvajos aktos, kas regulē nozares darbību, kā arī ieteikumus darbības pilnveidošanai nozarē strādājošajiem. Ziņojumos iekļauts nozares situācijas atspoguļojums, esošo problēmu definējums un nepieciešamās darbības situācijas uzlabošanai.