Ātrās saites

Jaunieši Latvijas lauksaimniecības nākotni saredz tehnoloģiju attīstībā

Noslēdzoties Latvijas lauksaimnieku organizāciju „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome“ un „Zemnieku saeima“ kopīgi rīkotajai informatīvajai kampaņai „Kopējā lauksaimniecības politika – rītdiena sākas šodien“, 2012. gada 26. janvārī starptautiskās lauksaimnieku konferences laikā tika sveikti jauniešu video īsfilmu konkursa "Lauksaimniecība pēc 10 gadiem" uzvarētāji.

Par konkursa "Lauksaimniecība pēc 10 gadiem" uzvarētāju kļuva Eduards Kusins (13 gadi). Viņš balvā saņēma jaunu plašetdatoru iPad2, kas noderēs gan mācībās, gan brīvajā laikā. Konkursa uzvarētāja veidotā video īsfilma ir stāsts par lauksaimnieku Jāni 2021.gadā. E.Kusina skatījumā, moderno tehnoloģiju attīstība mainīs lauksaimniecību un zemnieku ikdienu, kā arī ieviesīs izmaiņas cilvēku domāšanā. Pēc viņa prognozēm, liela daļa iedzīvotāju izvēlēsies pārcelties no pilsētas uz dzīvi lauku reģionos.


"Jauniešu darbos redzams, ka viņu izpratnē lauksaimniecība nav rutīnas darbs uz lauka. Viņi uz šo nozari raugās globāli, un lauksaimniecības nākotni saista ar strauju tehnoloģiju attīstību. Lauksaimniecība Latvijā, tāpat kā visā Eiropā, noveco, un tai ir nepieciešami jauni, uzņēmīgi un mērķtiecīgi cilvēki. Tādēļ ir ļoti būtiski jauniešiem skaidrot, kā attīstās modernā lauksaimniecība, kādas karjeras iespējas tā paver un motivēt viņus izvēlēties lauksaimniecību par savu nākotnes profesiju," stāsta Maira Dzelzkalēja, Zemnieku saeimas priekšsēdētāja vietniece.


Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes priekšsēdētājs Edgars Treibergs:

„Laukos ir nākotne, un Latvijas nākotne ir jaunieši. To, lai jaunieši paliktu un saimniekotu laukos, var panākt veidojot jauniešu izpratni un ticību tam, ka lauksaimniecība ir nozare, kas attīstās un ka jaunietim lauku vidē ir vieta, kur viņš var realizēt savu potenciālu un savas idejas. Panākot to, ka valsts līmenī attīstīsim lauku vides infrastruktūru un sakārtosim ne tikai pilsētas, bet domāsim arī par lauku vides attīstību, jauniešiem būs vēlme un interese palikt laukos, jo viņi savā valstī jutīsies vajadzīgi. Šajā konkursā jaunieši sniedz savu skatījumu par augsto tehnoloģiju ienākšanu lauksaimniecībā un tas vien, ka jaunieši redz perspektīvas, jau nozīmē, ka Latvijā lauksaimniecībai būs nākotne.”


Par savu simpātiju ikviens varēja balsot arī portālā www.diena.lv. Visvairāk balsu saņēma Markusa Boļšaka (14 gadi) video īsfilma par diviem zēniem, kuri atceļojuši no 2021. gada un dalās iespaidos par nākotnes lauksaimniecību. Veicināšanas balvas – aktīvās atpūtas komplektus no „Weekenbox“ - saņēma visi seši konkursa laureāti.


Attēlojot lauksaimniecības nākotni, konkursa dalībnieki uzsvēruši lauksaimniecības tehnoloģiju attīstību un jaunu lauksaimniecības veidu attīstīšanos, vienlaikus atzīmējot vides saglabāšanas nozīmīgumu. Aktuāla ir lauksaimniecības ienākšana pilsētā, attīstot augļu un dārzeņu audzēšanu uz  dzīvojamo ēku jumtiem. Jaunieši piedāvājuši arī tādas radošas idejas kā lidojošas siltumnīcas, kurās var audzēt tropu augļus un dārzeņus. Konkursa dalībnieks Krists Poriņš (12 gadi) prognozē, ka nākotnē lauksaimniecība būs iespējama arī uz Marsa un citām planētām. Savukārt Marks Zujevs (14 gadi) veicis aptauju savā klasē un secinājis, ka 70% klasesbiedru uzskata lauksaimniecību par perspektīvu nozari.
Konkursa žūrija, kuras sastāvā bija pārstāvji no „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes“, „Zemnieku saeimas“, „Jauno zemnieku kluba“ un profesionāli video speciālisti, vērtēja darbu atbilstību konkursa nolikuma prasībām, video tehnisko kvalitāti, saturu, iedziļināšanos tēmā un dalībnieku radošo pieeju.

Konkurss „Lauksaimniecība pēc desmit gadiem“ ir daļa no „Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes“ un „Zemnieku saeimas“ rīkotās informatīvās kampaņas „Kopējā lauksaimniecības politika – rītdiena sākas šodien“. Video īsfilmu konkursa  mērķis  bija ne vien ieinteresēt jauniešus par lauksaimniecību kā modernu, tehnoloģiski augsti attīstītu un perspektīvu nozari un mudināt apzināt karjeras perspektīvas lauksaimniecībā, bet arī veicināt interesi iegūt informāciju par Eiropas Savienības kopējo lauksaimniecības politiku.

 
Plašāka informācija
Sarmīte Babāne
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes
projektu vadītāja
Tālr.: 67027274
E-pasts: sarmite.babane@losp.lv

Mārtiņš Trons
Zemnieku saeimas
lauksaimniecības politikas eksperts
Tālr.: 67027044
E-pasts: zsa@zemniekusaeima.lv

--------------------------------------------------------

„Šī informācija sagatavota ar 50 % Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par šīs informācijas saturu pilnībā atbild biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” un “Zemnieku saeima” un tas nevar tikt uzskatīts par Eiropas Kopienas viedokli.”