Ātrās saites

LOSP raksta

Izmaiņas Āfrikas cūku mēra likvidēšanas un draudu novēršanas kārtībā

Otrdien, 26. janvārī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotos grozījumus noteikumos, kas nosaka Āfrikas cūku mēra (ĀCM) likvidēšanas un draudu novēršanas kārtību. Grozījumi noteikumos sagatavoti, lai noteiktu jaunas atkāpes no ierobežojumiem dzīvnieku un no tiem iegūtu produktu pārvietošanai no Āfrikas cūku mēra riska zonām.

Jaunie nosacījumi paver jaunas iespējas cūku sugas dzīvnieku īpašniekiem un turētājiem dzīvnieku un no tiem iegūtu produktu pārvietošanā. Stājoties spēkā jaunajiem nosacījumiem, tiks ieviestas sekojošas atkāpes vecajā kārtībā:

LOSP: Tiešie maksājumi - ieguvums visai sabiedrībai, ne tikai lauksaimniekiem!

Kopš 2011.gada vasaras Latvijas lauksaimnieki ir uzsākuši nopietnu cīņu par godīgiem Eiropas Savienības tiešajiem maksājumiem. Jau samērā bieži izskanējuši viedokļi, aicinājumi un īstenoti dažādi pasākumi, lai pievērstu sabiedrības uzmanību un lai Latvijas lauksaimniekiem tiešo maksājumu līmenis1 būtu līdzvērtīgs citu Eiropas Savienības (ES) valstu līmenim. Līdz šim sniegtā informācija pauž viedokli, cik svarīgs šis jautājums ir lauksaimniekiem, tomēr aizmirstot piebilst, ka tieši vai arī netieši ieguvēji būs arī citi Latvijas iedzīvotāji.

BIOLOĢISKĀ LAUKSAIMNIECĪBA

Bioloģiskā lauksaimniecība ir lauksaimniecības sistēma, kas tiecas apgādāt patērētāju ar svaigu, garšīgu un veselīgu pārtiku, respektējot dabiskās ekosistēmas.

Syndicate content