Ātrās saites

Izglītība

Sākas pieteikšanās atbalstam par dalību pārtikas kvalitātes shēmās

Lauku atbalsta dienests informē, ka, sākot ar šo gadu, pieteikties   atbals

NEP Lauksaimniecības apakšpadome

Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP ir 2 apakšpadomes - Pārtikas rūpniecības nozares apakšpadome un Lauksaimniecības nozares apakšpadome.

Apakšpadomes sastāvā ir darba devēju, darba ņēmēju (arodbiedrību) un valsts institūciju pārstāvji.

Apakšpadomes sēdes sasauc pēc vajadzības atbilstoši NEP darbības plāniem.

Apakšpadomes sēdes vada viens no Darba devēju dalībpuses NEP locekļiem.

Apakšpadomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no institūciju izvirzītajiem pārstāvjiem.

NEP Pārtikas rūpniecības apakšpadome

Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības NEP ir 2 apakšpadomes - Pārtikas rūpniecības nozares apakšpadome un Lauksaimniecības nozares apakšpadome.

Apakšpadomes sastāvā ir darba devēju, darba ņēmēju (arodbiedrību) un valsts institūciju pārstāvji.

Apakšpadomes sēdes sasauc pēc vajadzības atbilstoši NEP darbības plāniem.

Apakšpadomes sēdes vada viens no Darba devēju dalībpuses NEP locekļiem.

Apakšpadomes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no institūciju izvirzītajiem pārstāvjiem.

Pārtikas rūpniecības un lauksaimniecības nozaru ekspertu padome (NEP)

NEP ir starpnozaru konsultatīva institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt attiecīgo nozaru profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšanu, veicinot valsts un pašvaldību, nozaru darba devēju un to apvienību, arodbiedrību un speciālistu sadarbību cilvēkresursu attīstības jautājumos un profesionālās izglītības atbilstību darba tirgus prasībām.

Syndicate content