Aktualitātes

LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem!

LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem 2018. gada 10.oktobra sanāksmē.

Pielikuma:

1)  LAD atbildes uz lauksaimnieku organizāciju jautājumiem;

2) LAD prezentācija par aktualitātēm!

Izsludināta 2.kārta piena piegādei un izdalei skolās

Saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 16.augusta noteikumu Nr.485 „Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas, administrēšanas un uzraudzības kārtība augļu, dārzeņu un piena piegādei izglītības iestādēm” 16.1.apakšpunktu, Lauku atbalsta dienests informē par iesniegumu dalībai atbalsta programmā „Piens un augļi skolai” 2018./2019.mācību gadā pieņemšanu.

Valdība apstiprina izmaiņas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras cenrādī

9. oktobrī, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotās izmaiņas Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādī.

Grozījumi paredz, ka turpmāk personām, kuras mācīsies vadīt traktortehniku, būs nepieciešama traktortehnikas vadītāja braukšanas mācību atļauja, ja šo personu rīcībā jau nav transportlīdzekļu vai traktortehnikas vadītāju apliecība. Mācību atļauju izsniegs Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra (VTUA).

Plāno samazināt lauksaimniecības izraisītā piesārņojuma negatīvo ietekmi uz vidi

9. oktobrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos par ūdens un augsnes aizsardzību no lauksaimnieciskās darbības izraisīta piesārņojuma ar nitrātiem. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai samazinātu lauksaimniecības izraisītā ūdens, augsnes un gaisa piesārņojuma negatīvo ietekmi uz cilvēku veselību un vidi.

Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem!

Ir sākusies pieteikšanās sējumu apdrošināšanai pret ziemas riskiem – sējumu izsalšana, nosmakšana zem ledus garozas vai izsušana zem sniega segas, kā arī vētras, krusas, lietus un veldres riskiem.

Svarīgi atcerēties, ka saimniecībām ir iespēja saņemt valsts atbalstu sējumu apdrošināšanas iegādei līdz pat 70% apmērā, ja tiks ievēroti visi noteikumos reglamentētie nosacījumi.
Šogad papildus varēs apdrošināt sējumus arī pret:
1) Zvēru un putnu radītajiem zaudējumiem
2) Uguns riska
3) Trešo personu prettiesiskas rīcības (zādzības riska)

Sākusies pieteikšanās jauniešu izaugsmes forumam “Solis 2018”!

Jau septīto gadu  biedrība “Latvijas Jauno zemnieku klubs rīko jauniešu izaugsmes forumu, motivētiem jauniešiem, “Solis 2018”.
Jaunieši ir nākotne! To dzirdam skandinām dažādās dzīves jomās. Jaunieši ir arī spēks un kopība, ko ir jāuztur un jāstiprina. Tieši to Jauno zemnieku klubs vēlās panākt rīkojot forumu, lai tas būtu kā platforma jauniem profesionāļiem kur satikties, tīkloties, apmainīties ar idejām un iegūt jaunus paziņas.

AS “Sadales tīkls” informācija par pieslēguma jaudas samazināšanu vai atteikšanos no pieslēguma (izbeidzot elektroenerģijas tirdzniecības vai sistēmas pakalpojuma līgumu) uz laiku līdz 9 mēnešiem

Izmaiņas  Sabiedrisko  pakalpojumu  regulēšanas  komisijas  noteikumos  “Sistēmas  pieslēguma
noteikumi elektroenerģijas sistēmas dalībniekiem”, kas dod iespēju sezonālajiem elektroenerģijas
lietotājiem atteikties no elektrotīkla pieslēguma vai neizmantotās pieslēguma jaudas, stājās spēkā 2018.gada  30.martā  un  AS  “Sadales  tīkls”  turpina  nodrošināt  saviem  klientiem  minētos
pakalpojumus.

Lauksaimnieki un mežsaimnieki tiksies ikgadējā izstādē “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2018” Rāmavā

No 11. līdz 13. oktobrim Izstāžu kompleksā Rāmava notiks 27. starptautiskā lauksaimniecības, mežsaimniecības, vides veidošanas un labiekārtošanas izstāde “Lauksaimniecības un meža tehnika. Lauku sēta 2018”. Izstādi organizē SIA A.M.L.

Lauksaimnieki saņems lielākus avansa maksājumus

Zemkopības ministrija šovasar vairākkārt vērsās Eiropas Komisijā ar priekšlikumu Latvijas lauksaimniekiem atļaut izmaksāt vienotā platību maksājuma avansa izmaksu lielākā apmērā, nekā paredz regula. Tas bija nepieciešams, lai mazinātu lauksaimnieku finansiālās grūtības, ko radīja šīs vasaras pārmērīgais sausums un lauksaimniecībai nelabvēlīgie apstākļi visā Latvijā. Eiropas Komisija 1. oktobrī pieņēma lēmumu atkāpties no regulas pierastās avansa maksāšanas kārtības un atļaut vairākām dalībvalstīm, arī Latvijai, izmaksāt lielāku avansa maksājumus.

No samazinātā PVN ieguvuši ražotāji, tirgotāji, patērētāji un valsts budžets

Trešdien, 3. oktobrī, Zemkopības ministrijā (ZM) notika diskusija par samazinātās pievienotās vērtības nodokļa (PVN) 5 procentu likmes ieviešanas rezultātiem Latvijai raksturīgiem augļiem un dārzeņiem. Diskusijā piedalījās speciālisti no ZM, Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) pētnieki un Latvijas augļu un dārzeņu ražotāju un tirgotāju organizāciju pārstāvji.

Syndicate content