Aktualitātes

ABC Projekts prezentēs buļļu kontrolizaudzēšanas rezultātus

15.decembrī  plkst. 14:15 , ZM 23.stāva zālē ABC Projekts prezentēs buļļu kontrolizaudzēšanas rezultātus. 
 

LAAA prezentēs aitu šķirņu vīriešu kārtas jaundzīvnieku produktivitātes rādītāju novērtēšanas rezultātus

15.decembrī ZM 23.stāva zālē , plkst 14.00 biedrība '' Latvijas Aitu audzētāju asociācija'' prezentēs aitu šķirņu vīriešu kārtas jaundzīvnieku produktivitātes rādītāju novērtēšanas rezultātus kontrolizaudzēšanas stacijā '' Klimpas'' .

Vairāk informācijas pie LAAA izpilddirektores Haritas Eglītes tel. 29177309

Budapeštā 9 valstu lauksaimnieku organizācijas paraksta deklarāciju un prasa vienādus nosacījumus visiem ES lauksaimniekiem

28. un 29. novembrī, Budapeštā, Ungārijā notika Visegradas – 4 (Centrāleiropas – Čehijas republikas, Ungārijas, Polijas un Slovākijas) valstu lauksaimniecības kameru tikšanās, kurā  tika uzaicināti arī lauksaimniecības organizāciju pārstāvji no Igaunijas, Lietuvas, Rumānijas, Horvātijas un arī Latvijas. Latvijas lauksaimnieku organizācijas šajā tikšanās reizē pārstāvēja Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padomes (LOSP) valdes loceklis Armands Krauze.

Vairāk informācijas: http://www.losp.lv/node/846

LAD informē par samazinājuma koeficientu Agrovides apakšpasākumā „Rugāju lauks ziemas periodā”

Lauku atbalsta dienests (LAD) informē, ka 2011.gada 25.novembrī saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.marta noteikumu Nr.295 „Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības lauku attīstības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides un lauku ainavas uzlabošanai” 17.5.2.apakšpunktu pasākuma „Agrovides maksājumi” apakšpasākuma „Rugāju lauks ziemas periodā” (RLZP) atbalstam valsts līmenī noteikts samazinājuma koeficients – 0,664487.

LOSP:Konference EP par KLP nākotni pēc 2013.gada

Vakar 23. novembra vakarā noslēdzās Eiropas Savienības prezidējošās valsts Polijas Eiropas Parlamentā (EP) organizētā konference par likumdošanas priekšlikumiem attiecībā uz kopējas lauksaimniecības politikas nākotni pēc 2013. gada.

Vairāk informācijas: http://www.losp.lv/node/835

 

 

LAD informē klientus par nepieciešamību mainīt AS „Latvijas Krājbanka” kontus

Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmumu apturēt AS "Latvijas Krājbanka" finanšu pakalpojumu sniegšanu, Valsts kase līdz turpmākam paziņojumam nepieņems un neizpildīs maksājumu rīkojumus, kuros kā maksājuma saņēmēja konts būs norādīts AS "Latvijas Krājbanka" konta numurs.

Tādejādi no 22.novembra Lauku atbalsta dienests (LAD) neveic atbalsta maksājumus uz to klientu kontiem, kuri atvēri AS „Latvijas krājbanka”.

Diskusiju cikls „Pārtikas drošība un Kopējās Lauksaimniecības politikas nākotne: Eiropas Parlamenta skatījums”

24. novembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātē, Jelgavā, norisināsies diskusiju cikls „Pārtikas drošība un Kopējās Lauksaimniecības politikas nākotne: Eiropas Parlamenta skatījums”.

LOSP:Uzzināt lietas, kas nezināmas un atcerēties sen aizmirstās!

LOSP realizējot Eiropas Sociālā fonda projekta „Lauksaimnieku un lauku pilsoniskās sabiedrības organizāciju sadarbības stiprināšana - aktīvai un kvalitatīvai līdzdalībai lēmumu pieņemšanā ” tikās ar piena un gaļas nozares vadošajiem ekspertiem, kaņepju audzētājiem, kā arī jaunajiem lauksaimniekiem, lai aplūkotu pašreizējo situāciju attiecīgajās nozarēs, kā arī noteiktu problēmas un definētu vajadzības nozaru turpmākai attīstībai.


Vairāk informācijas šeit: http://www.losp.lv/node/817

LOSP pārstāvji saņems ZM Atzinības rakstus

Valsts svētku - Latvijas Republikas proklamēšanas 93. gadadienas - priekšvakarā 17. novembrī notiks Zemkopības ministrijas medaļas  „Par centību” un Zemkopības ministrijas Atzinības rakstu pasniegšanas ikgadējo svinīgo pasākumu, kurā tiks sveikti un godināti ļaudis, pateicoties kuriem lauksaimniecība joprojām ir viena no mūsu valsts tautsaimniecības rosīgākajām nozarēm.

Svinīgais pasākums notiks 17. novembrī pulksten 13.00 Zemkopības ministrijas 2. stāva Lielajā zālē.

Jaunās paaudzes iesaistīšana lauksaimniecībā ir aktuāls izaicinājums gan Latvijā, gan Eiropā

Lai vairotu jauniešu interesi par lauksaimniecību un veidotu priekšstatu par to kā modernu, izaicinājumiem pilnu un tehnoloģiski augsti attīstītu nozari, Latvijas lauksaimnieku organizācijas iesaista bērnus, jauniešus un topošos lauksaimniekus izglītojošās aktivitātēs.

Vairāk informācijas šeit: http://www.losp.lv/node/812

Syndicate content