Ātrās saites

Citi raksti

Atzīto prakses vietu reģistrs

Lūdzam iepazīties ar atzīto prakses vietu datiem šī raksta pielikumā (Excel fails).

Moderno tehnoloģiju prakses vietu atlase

Jau piekto gadu Latvijā darbojas 26 moderno tehnoloģiju prakses vietas. Šīm prakses vietām par praktikantu uzņemšanu tiek piešķirts atbalsts atkarībā no prakses ilguma:

Prakses iespējas

Šajā sadaļā ir pieejama informācija par prakses iespējām. Lūdzu skatīt tālāk sadaļas ietvaros:

Izglītība

Šajā sadaļā pašlaik ir pieejama informācija par prakses iespējām. Lūdzu skatīt tālāk sadaļas ietvaros:

Aicinām piedalīties sabiedriskā apspriešanā par Zaļo grāmatu līdz š.g. 30.septembrim

Informējam, ka Eiropas Komisija 2011.gada 14.jūlijā pieņēma Zaļo grāmatu par informatīvajiem un veicināšanas pasākumiem lauksaimniecības produktiem: stiprāka Eiropas stratēģija ar pievienoto vērtību Eiropas garšu veicināšanai (Green Paper on promotion measures and information provision for agricultural products: a reinforced value-added European strategy for promoting the tastes of Europe) (http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/green-paper/com2011-436...) ar mērķi atvērt un veicināt diskusijas starp visām ieinteresētajām pusēm par pašreizējās politikas attiecībā uz informācij

Mērķi un Statūti

Iepazīstaties ar Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes statūtiem un darbības mērķiem.

LOSP vēsture

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) ir dažādu valsts mēroga lauksaimniecības ražošanas un produkcijas pārstrādes nevalstisko organizāciju izveidota biedrība, lai veicinātu lauksaimnieku organizāciju diskusijas ar Zemkopības ministriju un citām valsts institūcijām aktuālajos lauksaimniecības jautājumos. 2004.gada 28.decembrī biedrība “Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome” tika reģistrēta biedrību un nodibinājuma reģistrā.

Kas ir LOSP?

Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP) ir biedrība, kas apvieno valsts mēroga ražotāju un pārstrādātāju nevalstiskās organizācijas, kas aptver visu Latvijas teritoriju un visus ražošanas sektorus. Organizācija formulē vienotu lauksaimnieku viedokli ražotāju interešu aizstāvībai un tālākām sarunām ar valsts pārvaldes institūcijām, kā arī citiem sadarbības partneriem.

LOSP struktūra

Biedru sapulce

Augstākā Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes lēmējinstitūcija, tā sanāk divreiz gadā. Katram biedrības biedram biedru sapulcē ir viena balss.

Syndicate content