Ātrās saites

LOSP lobijs

Kopsavilkums par ES aptaujas rezultatiem par KLP

Kopsavilkums par ES aptaujas rezultatiem par KLP (latviešu valodā) un salīdzinājums ar LOSP pausto viedokli.

Interesenti  var skatīt visu aptaujas apkopojumu - dokuments uz 320 lpp. (skatīt norādīto interneta saiti pielikumā) (dokuments ir angļu valodā).

Apspriešana par kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) modernizēšanu un vienkāršošanu

ES kopējā lauksaimniecības politika (KLP) tika izstrādāta XX gs. sešdesmito gadu sākumā, lai Romas līgumā (1957) formulētos un vēlāk Līgumā par Eiropas Savienību pārņemtos mērķus īstenotu politikā. Tāpat kā uz citām ES politikas jomām un programmām, arī uz KLP attiecas citi Līguma noteikumi, lai tā saskanētu ar vispārējiem Savienības mērķiem.

https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_lv

KLP aktualitātes (10/07/2017) (12/07/2017) (14/07/2017) (17/07/2017)

Jūlija Lauksaimniecības padomes apskats

KLP aktualitātes (16/06/2017) (21/06/2017) (23/06/2017)

Maltas prezidentūra mēģinās panākt vienošanos par bioloģiskās lauksaimniecības reformu līdz 30. jūnijam

KLP aktualitātes (09/06/2017) (12/06/2017)

Lauksaimniecības padome: ministri apdomā nākamos soļus par bioloģiskās lauksaimniecības failu un apspriež starptautisko tirdzniecību

KLP aktualitātes (25/05/2017) (31/05/2017) (02/06/2017) (07/06/2017)

Jauna ES dzīvnieku labturības platforma

LOSP pozīcija par Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) un ES budžetu pēc 2020.gada

LOSP pozīcija par Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) un ES budžetu pēc 2020.gada

KLP aktualitātes (17/05/2017) (19/05/2017) (23/05/2017)

Neformālā Lauksaimniecības padome: ūdens pārvaldība un klimata pārmaiņas galvenie jautājumi KLP pēc 2020. gada

KLP aktualitātes (07/04/2017) (12/04/2017)

ES izpildvara plāno 1.38% samazinājumu 2017. gada tiešajam atbalstam, lai finansētu lauksaimniecības krīzes rezervi

Syndicate content