LOSP piena un piena produktu popularizēšanas kampaņa - Piena diena Liepājā!

See video